Blev en del af vores nye Six Sigma-netværk

Videnscenter Procesteknologi inviterer til workshop og netværksmøde med afsæt i Six Sigma. Mødet foregår virtuelt og afholdes d. 25. marts, og formålet er, på tværs af skoler og fagligheder, at udvikle en Six Sigma-håndbog med et tilhørende netværk. 

Hvad er Six Sigma?

Six Sigma bruges som et værktøj til at skabe procesoptimering, sikre af kvalitet og behandle data. Six Sigma er en disciplineret metode til eliminering af eksempelvis variation, så du kan højne kvaliteten af dine processer og dermed kompetenceudvikle. Værktøjet blev udviklet af en amerikansk ingeniør ansat hos Motorola i 1986, og det blev senere en helt central strategi hos General Electrics. Six Sigma blev, på samme måde som LEAN, introduceret som en forsøg på at forbedre virksomhedernes effektivitet og kvalitet. Metoden var en succes, og den er i dag populær på tværs af lande, fag og virksomheder.

Hvorfor deltage i arrangementet?

Hos Videnscenter Procesteknologi arbejder vi for at formidle ny og relevant viden til vores brugere. En stor del af vores brugere er tilknyttet erhvervsuddannelser for bl.a. procesoperatører, mejerister, industrioperatører, lager og smede, og vi inviterer nu til dette arrangement for at skabe et værktøj i form af en håndbog, der kan bruges til undervisning på de forskellige uddannelser. Håndbogen suppleres med et netværk for faglærere, hvori vi har mulighed for at inspirere hinanden pædagogisk såvel som undervisningsmæssigt på tværs af skoler og fagområder. Ved at deltage i arrangementet, får du adgang til dette tværfaglige netværk, og du bliver inddraget i udviklingsfasen af et helt konkret værktøj, som du senere kan implementere i din undervisning.

Du kan nå at tilmelde dig endnu!

Hvis du er interesseret i alt deltage, men endnu ikke har tilmeldt dig, er det ikke for sent! Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 22. marts, og du tilmelder dig til procesteknologi@eucl.dk. Mødet foregår virtuelt, og når du tilmelder dig, modtager du en mail med et mødelink, så du kan tilgå arrangementet.