Kan motivationen holdes oppe bag skærmene?

Til marts er det et år siden, at Corona-pandemien ramte Danmark og bød på helt nye hverdagsbetingelser. Mange måtte starte op i hjemmekontoret og vænne sig til Teams-møder og online-arrangementer. Det gjaldt også uddannelserne på EUC Lillebælt. Nu mærker både elever og undervisere konsekvenserne af den langvarige nedlukning

De kreative løsningers tid

For procesoperatør-uddannelsen har nedlukningen bl.a. betydet, at eleverne ikke kan komme i laboratorierne og lave de sædvanlige forsøg. I stedet må underviserne i kitlen og udføre forsøgene foran rullende kameraer, så de studerende efterfølgende kan se forsøget på Youtube. Karsten Jensen Sorth underviser på procesoperatøruddannelsen, og har selv eksperimenteret med forskellige modeller i sin undervisning. Når han underviser i dag, foregår det på Teams med to kameraer – et med fokus på Karsten og et rettet imod en papirblok, der erstatter den traditionelle tavleundervisning, hvor han kan tegne og fortælle.

Vi har fulgt ham under en almindelig hverdagsundervisning i kemi, hvor han via sin computer og kameraer underviser et hold elever fra FF Skagen, der blandt andet producerer fiskemel og fiskeolie.

Selvom der bliver benyttet kreative løsninger, så forløber undervisningen ikke problemfrit. En af Karstens elever fortæller, hvordan det første stykke tid med online-undervisningen forløb fint, men at han efterhånden er ved at være træt af de mange timer foran en computer: “Normalt er det mere varieret, men nu sidder vi otte timer om dagen og regner foran en computer, og det er vi mange, der ikke er bygget til”, siger han. “Vi savner det sociale og nogle at sparre med”, siger en anden.

Manglen på det sociale samvær i klassen har nogle af de studerende dog fundet en løsning på. Frem for at sidde alene derhjemme og følge undervisningen, så mødes de 2-3 stykker og følger undervisningen sammen. Det giver dem mulighed for at sparre internt og udføre gruppearbejde. Netop gruppearbejde er normalt en hel naturlig del af undervisningen, bl.a. når der skal løses udregninger, men for de elever som sidder alene bliver også gruppearbejdet afviklet med computer og kamera. At udføre gruppearbejde elektronisk kan være en hurdle, der skal overvindes: “Os der sidder hver for sig er udfordret, f.eks. skulle vi den anden dag lave en PowerPoint, og det er jo lidt svært, når vi ikke sidder sammen. Men det lykkedes da nogenlunde, når vi først kommer i gang”, lyder det fra en elev der følger undervisningen alene.

Omlægningen til online-underviser kommer med både fordele og ulemper. Når undervisning bliver afviklet online stiller det krav til teknologien, og både eleverne og Karsten har mærket nogle tekniske vanskeligheder ved overgangen fra fysisk til digital undervisning. Dårlige forbindelser og indføring til ny software, såsom Teams, gør undervisningen mindre effektiv og kan være udfordrende for de elever, der ikke interesserer sig for IT. Til gengæld bliver lektionerne optaget og gjort tilgængelige, så eleverne kan gense dem senere eller i forbindelse med hjemmearbejdet, hvilket er en stor fordel ift. indlæring, fortæller Karsten.

Genåbningen udskydes… igen

Genåbningen af Danmark 2021 er blevet udskudt af flere omgange, og torsdag d. 28. januar meddelte Statsministeren, at Danmark tidligst forventes genåbnet d. 28. februar. Det betyder at uddannelsesstederne har udsigt til yderligere tre uger med online-løsninger. Eleverne fra FF Skagen har et råd til andre elever og studerende i den forlængede nedlukning: Hvis der er plads i din sociale boble, og I ellers efterlever COVID19-anbefalingerne, så find sammen i grupper på 2-3 studerende og følg undervisningen sammen. At sidde i mindre grupper er med til at opretholde motivationen og det sociale samvær på trods af COVID19-nedlukningen, fortæller de.

FF Skagen elever til online undervisning