Videnscenter Procesteknologi har afholdt 1. workshop om AR, hvor virksomheden Khora introducerede til, hvordan AR kan anvendes i undervisningen.

Workshoppen blev afholdt online.

I starten af det nye år håber vi, at kunne få lov til at prøve AR-brillerne på og opleve deres funktioner og kunnen in-real-life, så vi kan skyde året i gang ved at kunne anvende AR-brillerne.

AR-brillerne kan i mange arbejdssituationer hjælpe med at løse opståede problemer hurtigt.

Nedenstående link giver et indblik i, hvordan AR-brillerne virker og, hvad de kan bruges til i praksis.