Mejeristuddannelsen modtager legat fra Praxis-Fonden

Underviserne Kim Møller Madsen og Bernt Tokeskov Mikkelsen fra mejeristuddannelsen på Kold College fik den 29. oktober 2020 overrakt et legat af Praxis-Fonden på konferencen Den Digitale Erhvervsskole.

Legatet var på 30.000 kr. og er en pris for undervisernes indsats under Covid-19 nedlukningen, hvor nødundervisning blev en akut realitet.

Prisen blev overrakt af Poul Søe Jeppesen, medlem af Praxis-Fondens bestyrelse, der sagde, at Kold College har formået at opretholde praksisnære undervisningsforløb – på trods af Covid-19 nedlukningen.

I videoen nedenfor fortæller Kim Møller Madsen og Bernt Tokeskov Mikkelsen om deres arbejde med at gøre undervisningen så praksisnær som overhovedet muligt under nedlukningen. I stedet for undervisning i skolens laboratorium har de bl.a. lavet setups i deres eget køkken og optaget det på video, så eleverne selv kunne prøve det derhjemme.

Uddannelsesleder Mette Bernsdorf udtaler, at de endnu ikke ved, hvad pengene fra legatet skal bruges til, men i samarbejde med afdelingen skal der helt sikkert aftales noget hygge på uddannelsen og arbejdes videre med den digitale undervisning.

Om legatet udtaler Gitte Bargholt, direktør på kold College – Det betyder rigtig meget. Vi er stolte idet digitalisering er et strategisk fokus punkt. At vores indsats bærer frugt i form af en pris, er dejligt og oveni tror vi på, at den digitale læring er fremtiden og kommer til at afspejle den virkelighed som er i de virksomheder, som mejeristerne til dagligt befinder sig i.

 Digitalisering taler ind i de individuelle behov og kan tilgodese både den stærke og den knap så stærke elev.
Det digitale læringsrum i kombination med det analoge læringsrum giver gode udviklingsmuligheder og disse kombineret med et opdateret Trænings mejeri skubber mejeristuddannelsen til større højder. Det er vi stolte af  – og det vil naturligvis også komme til at gavne branchen.