Mejeristelever på gårdbesøg

Mejeristeleverne fra Kold College har været på gårdbesøg i Frørup på Fyn. Gården er et familielandbrug ejet af Ole Krogh og hans hustru, der avler malkekvæg.

Formålet med gårdbesøget var at mejeristeleverne skulle opleve processen ”Fra ko til mejeri”.
Turen rundt på gården startede med et kig på de 1 år gamle malkerobotter, der fra det øjeblik de blev taget i brug, har vist sig at tappe meget mere mælk og samtidig skabe mindre arbejde for Ole og hans hustru.

På et år leverer køerne ca. 1,1 millioner kg mælk til Arla, hvilket er et tal, der kun er stigende med de nye malkerobotter. Den ko, der giver mest mælk i øjeblikket, leverer ca. 60 liter om dagen. Fordelen ved de nye robotter er også, at de selv kan sortere en syg ko fra, fordi de taler sammen med et system, som Ole anvender til registrering af køernes helbred.

Mælken skal være så ensartet som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at fodersammensætningen er den helt rigtige. Eksempelvis må energiniveauet ikke være højere end nødvendigt, for fede køer giver mindre mælk – og så skal de have en bestemt mængde kridt, fordi det indeholder en stor mængde kalium.

For Ole er det vigtigt, at køerne er af en bestemt slags. De må meget gerne have lange ben, så deres patter ikke røre jorden – og så laver en rød ko ikke ligeså meget mælk som en sort ko, men til gengæld er den sundere.  Derfor holder de også et skarpt øje med de nye tyrekalve, der bliver født. Hvis en tyrekalv er særligt god, tages dens DNA og sæd, så dens gode gener kan gives i arv til de kommende kalve.

Køerne står i kø ved malkerobotten

Malkerobottens IT-system

Den mælk, som bliver tappet fra køerne

Mejeristeleverne følger nøje med under malkningen

Ole Krogh fortæller om køerne

Kø ved kalvene

Ole Krogh fortæller om foderet