Droner inddrages på Lager & Logistikuddannelsen

På Lager & Logistik uddannelsen på EUC Lillebælt har de udviklet dele af deres undervisning i en mere digitaliseret retning.

De fleste Lager & Logistik virksomheder arbejder i dag med stregkoder. Denne ide er blevet videreudviklet til QR-koder, da de er nemmere og mindre IT-tunge. QR-koderne har også vist sig at være et nyttigt redskab i forbindelse med implementeringen af droner på lageret.

Dronerne kan bruges til optælling på lageret og i situationer, hvor man normalt ville sende en medarbejder op på i stige for at besigtige skader eller jams på eksempelvis kraner. Dronerne vil kunne gøre disse situationer hurtigere og mere sikre.

På EUC Lillebælt har de testet droner og QR-koder, og er nået frem til at de to ting fungerer godt sammen, når der bruges en sender/modtager, der kan snakke sammen med dronen og skolens ERP-system (Navision).

Ved at installere dette set-up på et lager, vil virksomheden opnå hurtigere lagerstatus samtidig med, at medarbejderne kan bruge tid på at plukke kundeordre.

Underviser Frank Jensen træner droneflyvning

Dronetræning i naturen