Videnscentrene lever videre til 2024

Videnscenter for Procesteknologi og de 9 andre nationale videnscentre får lov til at leve videre til og med 2024.

Det nationale videnscenter, Videnscenter for Procesteknologi, består af erhvervsskolerne EUC Lillebælt med uddannelserne Procesoperatør, Industrioperatør, Smed og Lager samt Kold College med mejeristuddannelsen.

Videnscenter for Procesteknologi bidrager med kompetenceudvikling i form af blandt andet undervisningsmaterieler, udstyr og ny viden til elever og medarbejdere inden for de respektive områder.

En glædelig nyhed

”I en tid hvor vi alle er presset grundet Covid-19, var det en glædelig nyhed for EUC Lillebælt, at aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at erhvervsuddannelsernes videnscentre skal videreføres. For EUC Lillebælt har det en stor betydning, fordi det betyder, at eleverne kan blive ved med at få den vigtige viden, der er med til at klæde dem på til fremtidens arbejdsmarked, der er i hastig udvikling.”, fortæller EUC Lillebælts direktør Lars Middelboe.

”Min første reaktion på den glædelige nyhed var – fedt! At videnscentrene videreføres giver mange vindere. Mejeribranchen og alle de andre brancher har gavn af videnscentrene. De elever, der bruger videnscentrene, kommer ud i virksomhederne med en rigtig god og nyttig viden, som gavner både dem selv og virksomhederne. Vores mejerielever på Kold College er og bliver skarpe på teori, som de får via videnscenterets e-lærlingsforløb, hvilket bidrager til, at de når nye højder, som man ellers ikke ville have set.”, fortæller Gitte Bargholt, direktør på Kold College.

Videnscenterchef Henning Aaberg fortæller, at det ikke kun er EUC Lillebælt og Kold College, der har udviklet et fantastisk samarbejde. ”Vi har også skabt et godt samarbejde med andre erhvervsskoler og industrien. Der er uden tvivl skabt et godt fundament for, at vi i de kommende fire år kan høste frugterne af dette. Vi kan skabe synergi på et endnu højere niveau til gavn for dansk konkurrenceevne og dermed gøre erhvervsskolerne endnu mere attraktive for de unge elever.”