Alle elever på EUC Lillebælt skal de næste par uger fortsætte med fjernundervisningen derhjemme. Men hvordan foregår det, og er der materiale nok til så mange timers hjemmearbejde?

Karl og Michael er begge i gang med Industrioperatøruddannelsen og arbejder på Arla i Nørre Vium. ”Det er gået godt indtil videre. Der var lige lidt tekniske problemer i starten, fordi systemet blev overbelastet, men ellers fungerer det fint med fjernundervisning. For mig er Excel forløbene gode til at genopfriske det jeg kan.”, konstaterer Karl.

Sammenlignet med Karl, der er vant til at arbejde med Excel, fortæller Michael, at han er nybegynder. ”Jeg bruger det en smule på arbejdet, men kommer til at bruge det meget mere i fremtiden. Så det er godt at blive undervist i det nu, så jeg er på forkant med de forskellige funktioner, som Excel har. Jeg er startet med Introduktionsforløbet og arbejder mig op med de andre forløb.”, fortæller han.

De ældre elever får hjælp af de yngre

Heidi og Kennet fra procesoperatøruddannelsen savner begge deres yngre medstuderende. ”For mig er det en udfordring at skulle sidde selv og arbejde. Jeg er ikke er ikke vant til at arbejde med Excel. Jeg kan godt taste tal ind, men har lidt svært ved formler osv. Så jeg savner virkelig at være i samme rum som mine klassekammerater. De yngre er som regel bedre til Excel og derfor gode til at hjælpe. Heldigvis kan jeg skrive til dem, hvis jeg er i tvivl om noget. Generelt synes jeg, at materialet er nemt at forstå, jeg er bare ikke vant til det. Jeg husker det jeg lærer, men bruger lidt længere tid på det end de andre – og det er der heldigvis også plads til.”, fortæller Heidi, der arbejder hos Scandinavian Tobacco Group.

”Jeg tager Excel-forløbene slavisk. Det er bedre, end jeg havde regnet med, og materialet er så godt beskrevet, at jeg ikke behøver at ringe til nogen. Men det er stadig ret nyt for mig at arbejde med Excel, så jeg savner de unge, som har lidt mere styr på det. Jeg synes det er noget godt materiale, som er nemt at forstå for os, der ikke er vant til at arbejde på en computer. Jeg tager forløbene ind i mellem andre ting – lige nu er jeg nået til Excel Diagrammer. Jeg kommer helt sikkert til at kunne bruge det fremover.”, fortæller Kennet fra ISOVER, der også roser underviserne for at, der er materiale nok til eleverne.