Hos Haarslev Industries arbejder 26-årige Morten Vigen Gertsen. Her startede han først i praktik, fik en læreplads som smed og sagde fornyligt ja tak til en stilling som Sales Engineer. Han blev tilbudt at rykke videre inden for de vante rammer, fordi hans faglige viden og erfaring som smed er værdifuld for den fynske virksomhed.

Efter en praktikperiode hos Haarslev Industries blev Morten Vigen Gertsen smedelærling i den internationale virksomhed, og tog uddannelsens teoretiske del på EUC Lillebælt.

”Jeg valgte at tage uddannelsen som smed, fordi det for mig var ligesom at bygge med LEGO klodser. Jeg kunne bruge både mine hænder og mit hoved i et fag, som er spændende at arbejde i, og så var det heldigvis nemt at få læreplads.”

Faglig viden er værdifuld viden

Haarslev Industries udvikler og beholder helst deres egne medarbejdere, fordi medarbejderne får en værdifuld viden omkring de mange avancerede maskiner, som virksomheden producerer og leverer. Maskinerne kan bl.a. frasortere blod, fedt og fjer, som igen anvendes i dyrefoder. Den specielle viden omkring maskinerne tager lang tid at opbygge.

”Som smed var jeg med til at bygge maskinerne. Jeg kender derfor deres fysiske udformning, hvor meget plads de kræver, og hvordan personalet er placeret omkring dem, når de er i brug. Jeg ved derfor, hvordan de fungerer i virkeligheden.”

”Som Sales Engineer designer jeg salgslayouts og flowdiagrammer til vores kunder. Jeg arbejder i et 3D-program, hvor jeg designer den smarteste løsning i forhold til placering af maskinerne ude hos kunden. Med min faglige viden kan jeg hurtigere se løsningerne og opdage fejl.”

Fik øjnene op for andre muligheder

”Da jeg blev færdigudlært smed, troede jeg, at jeg skulle arbejde som smed et andet sted. Hvis ikke min chef havde tilbudt mig stillingen som Sales Engineer, havde jeg aldrig selv fået øjnene op for denne mulighed. Min første tanke var, om jeg overhovedet kunne sidde stille, men jeg bruger bare al min energi på at tænke i løsninger i stedet. De må have ment, at jeg passede ind i rollen som Sales Engineer.”, fortæller han efterfulgt af et smil.

”En del af mine kollegaer, med andre faglige baggrunde, er også rykket videre til andre afdelinger med kontormiljø, så det er ikke noget nyt her.”

Jobskiftet har betydet, at Morten skal undervises og efteruddannes i sit nye arbejdsområde. Han får en grundig oplæring af sine nye afdelingskollegaer. ”De anlæg som jeg har været med til at producere, kender jeg nu helt i detaljer, fx er de energibesparende, fordi de kører på damp og genanvender energien.”

”Jeg vil gerne blive endnu klogere inden for mit nye område, og vil gerne læse videre til produktionsteknolog en dag. Som uddannet smed, har jeg automatisk nogle fordele, når jeg skal læse videre, så smedeuddannelsen har helt klart været god for mig.”, afslutter Morten Vigen Gertsen.

Morten
Morten Vigen Gertsen ved sit skrivebord hos Haarslev Industries