Andreas startede sin karrierestige med en uddannelse som smed

28 årige Andreas Hachenberger Jensen har, trods sin unge alder, allerede gennemført tre uddannelser. I dag arbejder han som maskiningeniør, men kan desuden kalde sig produktionsteknolog og smed. Især sin erfaring som smed benytter han ofte i sit daglige arbejde.  

Andreas Hachenberger Jensen valgte at tage uddannelsen som smed på EUC Lillebælt lige efter folkeskolen, fordi han ville ud og bruge sine hænder. ”Jeg var i erhvervspraktik som smed to gange, da jeg gik i folkeskole, fordi jeg godt kunne lide faget og syntes det var sjovt. Det endte med, at jeg fik en læreplads hos den sidste virksomhed, hvor jeg var i praktik.”

Andreas arbejdede i et halvt år som smed, efter han blev udlært i 2012. ”Jeg kunne godt se, at kroppen hurtigt ville blive slidt, hvis jeg skulle arbejde som smed i mange år. Jeg havde nogle kolleger, der fortalte mig om uddannelsen produktionsteknolog. Uddannelsen lød spændende, så jeg gik i gang med den.”, forklarer han.

Da Andreas blev færdig som produktionsteknolog læste han direkte videre til maskiningeniør sammen med to medstuderende. ”Meget af uddannelsen til maskiningeniør foregik på engelsk. I starten var tanken om undervisning på engelsk ret skræmmende, men det var ikke noget problem, så snart jeg kom i gang – og i dag er jeg jo god til engelsk.”

Bruger smedeuddannelsen som basal viden

Maskiningeniør er en meget teoretisk uddannelse sammenlignet med den praksisnære smedeuddannelse. ”Den store forskel på smed og maskiningeniør er, at man som smed er med til at producere ting, hvor man som maskiningeniør er med til at finde på, hvad andre skal producere.”

”Min force har hele tiden været, at jeg kunne koble min viden som smed på teorien bag begge videregående uddannelser. Da jeg læste, havde de elever, der kom direkte fra HTX, nogle gange udfordringer omkring det praktiske. Som smed har jeg fået en god forståelse for den praktiske proces – f.eks. om der vil opstå problemer i forhold til produktionen af en bestemt ting”.

”For mig har smedeuddannelsen fungeret som basal viden i mine videregående uddannelser. Jeg har fået en god praktisk materialeforståelse og en nyttig viden om produktionsprocesser. Jeg tror også, det er derfor, at mine kolleger ofte spørger mig til råds, når de vil vide noget omkring svejseprocesserne i produktionen, der ofte har stor betydning for dokumenteringen af et projekt”, fortæller han.

Hverdagen som maskiningeniør

Andreas Hachenberger Jensen arbejder som maskiningeniør hos ingeniørvirksomheden Melsing i Strib. ”Vi er et meget ungt team på lige knap 15 ingeniører, der mødes hver dag kl. 13 og spiller bordfodbold. Humoren og drengehørmen minder meget om stemningen på et smedeværksted – så på det område er der ingen forskel.”, griner han.

Det daglige arbejde som maskiningeniør består blandt andet af datafremstilling, databehandling, verificering og dokumentering. ”I arbejdet skal man kunne lide de udfordringer, der kommer og kunne lide at udfordre sig selv. Man skal også være god til at have et skarpt overblik – men det lærer man hurtigt.”, forklarer han.

For Andreas har det uden tvivl været en fordel at starte karrieren med en uddannelse som smed. ”Jeg kan kun tale godt om, at bruge sin erhvervsuddannelse til at læse videre. For mig har det givet mig en bedre viden og forståelse for det jeg arbejder med i dag. Man skal ikke være bange for det teoretiske på de videregående uddannelser – for man lærer det! Jeg kom selv med en 10. klasses matematikeksamen, og har klaret det ligeså godt som dem, der kom med en HTX-baggrund.”, afslutter han.

 

 

Andreas Hachenberger Jensen på sit kontor i virksomheden Melsing