Et springbræt til fremtidens muligheder

En gymnasial uddannelse betyder nødvendigvis ikke, at man efterfølgende skal sidde med hovedet dybt begravet i tunge, teoretiske bøger på en lang videregående uddannelse.

22 årige Christoffer Rütz er ved at uddanne sig til procesoperatør på EUC Lillebælt. Når han ikke er på skole, arbejder han hos Carlsberg i Fredericia, hvor han har arbejdet siden juni 2017. I 2016 fik han sin studenterhue fra HHX og holdte sabbatår, indtil han startede hos Carlsberg. Her arbejdede han i sirupsrummet, hvor han i dag også har sin primære base. Planen er, at han skal rundt i forskellige dele af processen, jo længere frem i uddannelsen han kommer. I sirupsrummet er han blandt andet med til at producere Coca Cola, Fanta og Schweppes.

Fundamentet for fremtiden

Selvom Christoffer har en gymnasial baggrund, har han valgt at tage en erhvervsuddannelse.  ”Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke havde forestillet mig, at jeg skulle være procesoperatør. Men jeg er meget pragmatisk, og kan godt lide at have noget i hænderne – derfor er procesoperatøruddannelsen et godt fundament for mig.”, forklarer Christoffer, der vil bruge uddannelsen til at åbne flere muligheder for fremtiden. ”Lige nu kunne jeg ikke forestille mig, at skulle læse i mange år på en lang videregående uddannelse. Derfor passer uddannelsen godt til mig lige nu, og så er jeg kommet hurtigt i gang med min karriere.”

Det var rent tilfældigt, at Christoffer endte på Carlsberg under sit sabbatår. ”Dengang kendte jeg en, der arbejdede på Carlsberg, som spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme derud og arbejde. Senere blev jeg tilbudt at tage uddannelsen som procesoperatør.” Med sin handelsbaggrund, havde Christoffer ikke det store kendskab til alt det tekniske, der ligger bag en proces. ”Jeg er ikke så teknisk anlagt, så det er rigtig rart, at få det tekniske med og blive udfordret.” – ”Og så er det fedt at følge hele processen fra råvarer til færdigt produkt og vide, at jeg bidrager til at producere noget af så god kvalitet.”

Uddannelsen blev skudt i gang med et udlandsophold

For at skyde uddannelsen ordentligt i gang startede Christoffer med et 3 ugers praktikophold i Finland på søster-bryggeriet Sinebrychoff, der på mange måder minder om Carlsberg i Fredericia. ”Deres produktionsproces var den samme, men ikke deres fremgangsmetode. Der var nogle ting, som jeg kunne tage med tilbage og ting, som jeg valgte at lade ligge, fordi de ikke var relevante for mig herhjemme.” Under sit ophold boede Christoffer i en studiebolig i en lille by tæt på Sinebrychoff. Når han ikke arbejdede, blev fritiden brugt på at opleve Finland ”Jeg gik tit ture i den lille by, jeg boede i, og trænede i motionscenter. I weekenderne tog vi til Helsinki for at se byen og opleve kulturen. Det gav mig noget at snakke med mine finske kolleger om.”- ”Alt i alt var det en fed oplevelse og fedt at stå på egne ben.”
Under hele opholdet havde Christoffer en kontaktperson tilknyttet fra den finske virksomhed. ”Han sørgede for maden i kantinen og sørgede for, at jeg kom med til deres fælles arrangementer, og det gav en form for tryghed.”

Praktikopholdet blev arrangeret i samarbejde med EUC Lillebælt og Erasmus +, som er EU’s uddannelsesprogram, der har til formål, at fremme elevers kompetencer gennem tværnationale samarbejder. Carlsberg hjalp Christoffer med at finde en bolig og en kontaktperson. ”Jeg fik kost, logi og løn under hele opholdet.” – ”Det var dejligt, at jeg ikke skulle tænke på alt det praktiske.”

Carlsberg VIL uddannelse

Carlsberg har haft et langt samarbejde med EUC Lillebælt omkring procesoperatøruddannelsen, og  har været med til at forme uddannelsen.

Mikkel Laust Broe, der er Senior Process Manager på Carlsberg, fortæller, at de bare i sirupsrummet nu har 5 ud af 16 medarbejdere i uddannelse som procesoperatør. De 5 medarbejdere skiftes til at være på skole, så det hele hænger sammen i hverdagen. ”Formålet med at uddanne vores medarbejdere er blandt andet at udvikle de tekniske kompetencer og procesoverblik. Det er med til at gøre den enkelte mere fortrolig med arbejdet og det udstyr, der arbejdes med.” ”Det giver også en følelse af succes, når man selv kan ordne tingene”, tilføjer Christoffer. Mikkel fortæller, at de hos Carlsberg gerne vil have et tættere samarbejde mellem produktion og vedligehold. ”Derfor er det rigtig godt at uddanne medarbejderne, for uddannelsen øger medarbejdernes nysgerrighed og minimerer berøringsangst overfor mere udfordrende opgaver.” Der er ingen tvivl om, at ambitionsniveauet hos Carlsberg er højt.

Christoffer tilføjer ”At når man tager en uddannelse, kan uddannelsen åbne mange flere døre i fremtiden.” – ”På EUC Lillebælt er de gode til at skabe forståelse for undervisningens indhold, uanset hvilket faglige niveau, man ligger på. Og så er vi indbyrdes rigtig gode til at hjælpe hinanden i klassen.” For Christoffer har procesoperatøruddannelsen været det rigtige valg. ”Uanset om man er ung eller gammel, så skal man sige ja til uddannelse, for det er rart at vide baggrundsstoffet for det man laver”, afslutter han.

TV: Christoffer Rütz TH: Mikkel Laust Broe Sirupsrummet på Carlsberg