'Fremtidens Kontrolrum' gav inspiration til nye muligheder

I samarbejde med ABB stod Videnscenter Procesteknologi for seminaret ”Oplev fremtidens kontrolrum”. Seminaret blev afholdt den 22. november, hvor i alt 70 medarbejdere fra forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner kom for at opleve ’Fremtidens Kontrolrum’ på EUC Lillebælt. Kontrolrummet er opført af ABB i samarbejde med EUC Lillebælt, og står som en del af erhvervsskolens procesoperatøruddannelse.

I virksomheder anvendes kontrolrum til at styre hele produktionen. Seminaret gav derfor deltagerne indblik i, hvilke overvejelser de skal gøre sig, inden de bygger et nyt kontrolrum eller opdaterer virksomhedens nuværende kontrolrum. Kontrolrummets medfølgende teknologi, ændrer operatørernes rolle. I fremtidens kontrolrum samles flere og flere funktioner centralt i kontrolrummet og mobile enheder anvendes.

Dagen startede med oplæg fra Anders Nyren fra ABB, der fortalte, hvorfor kontrolrummets design er så vigtigt. Et moderne kontrolrum har stor betydning for arbejdsmiljøet. Alt fra kontrolrummets placering i virksomhedens bygning til kontrolrummets faciliteter blev påpeget som vigtige, fordi detaljerne som en samlet helhed kan hjælpe operatørerne til hurtigere at kunne træffe de rette valg. Design af interiør, belysning og placering i forhold til resten af virksomhedens afdelinger, har betydning for, hvordan operatørerne oplever at arbejde i kontrolrummet, og ikke mindst for tiltrækningen af nye operatører.

Uddannelsen af nye operatører holdte Videnscenter Procesteknologi et oplæg om, og opfordrede virksomhederne til at uddanne flere industri – og procesoperatører, smede, mejerister og folk inden for lager & logistisk.

Seminaret gav desuden deltagerne viden omkring, hvordan de sikrer sig, at operatørerne får de rette informationer og de rette alarmer på rette tid og sted. Jonas Nibe fra ABB stod for oplægget om Alarm Management, og påpegede, at deltagerne skulle frasortere irrelevante alarmer og fremhæve de vigtige, så operatørerne kan fokusere og reagere på dem, der har betydning.

’Fremtidens Kontrolrum’ kunne deltagerne opleve bag nye glasdøre i afdelingen for procesoperatører. Bag glasdørene demonstrerede Per Lundmark og Mogens Aagaard fra ABB fremtidens operatørarbejdsplads, hvor de fortalte, hvordan deltagerne kan anvende virtual reality og integrere mobiltelefon og tablet i produktionen.

Der er ingen tvivl om, at fremtidens kontrolrum skal tilpasses operatørernes behov. I fremtiden skal operatørerne overskue flere informationer og betjene flere enheder, hvilket stiller krav til operatørerne og deres fysiske omgivelser.

Mange af de deltagende virksomheder har allerede et kontrolrum, men som én af deltagerne sagde, så gav seminaret inspiration til nye muligheder for deres nuværende kontrolrum i forhold til design, indretning og funktioner. Men seminaret gav også muligheden for at være på forkant med de unge, nye operatører.