På speeddating med erhvervsuddannelser

Ung Til Ung Vejledning er et arrangement, der fordeler sig over 10 aftener. Det sidste arrangement fandt sted på Middelfart Gymnasium mandag den 12. november. Alle 8. klasser fra Strib Skole, Nørre Aaby skole og Middelfart Friskole mødte op med deres forældre for at høre om forskellige ungdomsuddannelser.

8. klasser fra forskellige folkeskoler er i løbet af de 10 aftener b. la. blevet præsenteret for erhvervsuddannelserne smed, procesoperatør, industrioperatør, lager og terminal, der alle har tilknytning til Videnscenter Procesteknologi. Til hvert arrangement har to unge ambassadører, tilknyttet Videnscenter procesteknologi og EUC Lillebælt, holdt oplæg om den uddannelse de er i gang med. Den sidste aften kunne de unge 8. klasser høre om uddannelserne smed og mekaniker.

Ung Til Ung Vejledningen skal klæde de unge folkeskolelever godt på til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, samt få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derudover skulle arrangementerne udfordre den viden og de forestillinger eleverne og deres forældre havde om de forskellige ungdomsuddannelser.

Arrangementerne foregik, som én af forældrene sagde, som en slags speeddating, hvor to elever fra en ungdomsuddannelse fik 15 minutter til at fortælle om dem selv og, hvorfor folkeskoleeleverne i fremtiden skal vælge netop deres uddannelse.

I lokale 11 stod Anders og Victor fra erhvervsskolen EUC Lillebælt klar til at holde oplæg. Anders, der er ambassadør for Videnscenter Procesteknologi, er ved at uddanne sig til smed og Victor til mekaniker. Motivationen for at ville fortælle andre om deres uddannelse var enkel ”Vi er stolte af at være håndværkere” – ”og så vil vi gerne aflive de fordomme, der er blandt unge mennesker om, at det ikke er fedt at være håndværker.”

Netop fordomme om at være håndværker, har de to drenge selv oplevet. ”Folk tror tit at håndværkere altid kun går i grimt tøj, eller er mindre værd, fordi de ikke har gået på gymnasiet”, forklarede Victor.

Begge drenge var mødt op i nystrøgede, pæne skjorter, så fordommen med grimt tøj havde de allerede aflivet ved første øjekast.  I deres oplæg fortalte de om deres uddannelsers muligheder.
Anders fortalte begejstret om, at smedelærlinge har fantastiske muligheder for at komme i praktik i udlandet. Selv har han været i praktik i en virksomhed på Island, hvilket var en kæmpe oplevelse.
Victor fortalte, at han med sin EUX og mekanikeruddannelse har mulighed for at læse videre til ingeniør, hvilket han drømmer om at gøre i fremtiden.

Drengene nævnte desuden, at forskellen på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse er, at man under en erhvervsuddannelse får en god elevløn, bliver hurtigere færdig med sin uddannelse og ofte kommer hurtigere i arbejde. Derudover er det relativt nemt at få en læreplads inden for mange erhvervsuddannelser. ”Og så er der gode muligheder for at tjene gode penge – for efterspørgsmål og løn hænger jo ofte sammen”, fortalte de.

En aften med oplæg og spørgsmål fra elever og forældre giver drengene et kæmpe selvtillids-boost. ”Vi føler, at vi har gjort en forskel, når vi går herfra.” – ”og sidste gang vi var ude at holde oplæg, fik vi en pige til at vælge at blive smed – det er vi da stolte af.”

Ung Til Ung vejledningen giver 8. klasserne og deres forældre en autentisk uddannelsesvejledning.
Anders, Victor og de andre ambassadører fra ungdomsuddannelserne kommer med egne oplevelser og erfaringer, hvilket giver et helt andet billede, end hvis det havde været en voksen studievejleder, der holdte oplæggene.

Forældrene fik også informationer om uddannelserne, som de ikke vidste i forvejen. En mor fortalte, at hun ikke vidste, at muligheden for praktik i udlandet eksisterede, hvilket var en positiv overraskelse.

Hvis du som skole eller virksomhed vil høre mere om arrangementets koncept, er du velkommen til at kontakte os.