Videnscenter procesteknologi består af værtsskole EUC Lillebælt og partnerskole Kold College med erhvervsuddannelserne procesoperatør, mejerist, industrioperatør, smed og lager & terminal. Videnscenteret har samarbejde med erhvervsskolerne som udbyder disse uddannelser, og det udbygges løbende med de øvrige erhvervsskoler. Derudover er der samarbejde med andre videnscentre, videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer mv.

Skolerne:

 

Uddannelser:

 

Kontaktpersoner: