I Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri er vi både optaget af bæredygtighed og ny teknologi inden for byggeriet. Ofte fokuserer arbejdet inden for bæredygtighed på holdninger og indsigt i konsekvenserne af de handlinger som træffes i byggeriet af både håndværkere, mestre og bygherrer.

Af: Kim Faurschou, projektudvikler ved Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

Det var derfor med stor spænding, at jeg meldte mig til studieturen til det fynske robot- og automatiseringsmekka i Odense den 30. januar 2020 arrangeret af InnoBYG, BygFynRoboCluster og IDA. Jeg var ikke alene, men fik sammen med cirka 40 deltagere fra forskellige dele af byggebranchen, uddannelsesinstitutioner, konsulenter, kommuner og robotudviklere et spændende indblik i de muligheder, robotter rummer inden for byggeriet.

Kan robotter bidrage til en mere bæredygtig udvikling i byggeriet?

Brundtland rapporten[i] definerer en bæredygtig udvikling som:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtigt byggeri opdeles ofte i en miljømæssig, social og økonomisk del[ii]. Men kan robotter bidrage til en mere bæredygtig udvikling inden for byggeriet? Og eventuelt hvordan? Det var nogle af de spørgsmål, jeg havde hovedet fyldt af.

En murerrobot laver 80 procent af arbejdet

Allerede under den første præsentation, som EGATEC i Odense lagde hus til, fik jeg de første svar på, hvordan robotter og automatisering kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

Robot at Work præsenterede en murerrobot. Med murerrobotten får mureren hjælp til at lægge stenene og mørtlen, men robotten overtager ikke arbejdet helt. Mureren skal stadig pudse mørtlen, men arbejdsfordelingen er omkring 80/20, så robotten laver 80 procent af arbejdet og mureren de sidste 20 procent.

Robotten kan ses i funktion robotatwork.dk og Co-Founder & CTO Finn Kirkegaard Christensen fra Robot at Work beskrev, hvordan den robot, som han viste frem, var bygget op på tre dage og kan lægge 150 sten i timen. Målet var en betydelig mere effektiv robot, som kan håndtere 300 sten i timen. Referencepunktet er, at en murer lægger et sted mellem 800-1000 sten på en arbejdsdag.

Robotten vil effektivisere arbejdet betydeligt, ligesom den vil spare murerne for ensidigt gentagende arbejde, som er opslidende. Robotten vil på den måde kunne bidrage både til at højne den økonomiske og sociale bæredygtighed.

GPS til gravemaskiner gør gravearbejdet mere præcist

Den næste præsentation stod Co-Founder & CEO Ehsanullah Ekhlas fra Unicontrol for. Hos Unicontrol har man fremstillet et nyt gps-redskab til gravemaskiner i vægtklasserne op til 15 tons. Teknikken findes allerede til store maskiner, men hos Unicontrol er systemet skaleret ned, så det kan bruges i gravemaskiner op til 15 tons. Udstyret er samtidig markant billigere. Med gps-løsningen kan man udføre centimeterpræcist gravearbejde, og løsningen gør fysiske tegninger, punktafmærkninger og målepæle overflødige. Dermed bliver behovet for hjælp fra landmåler og håndmand minimeret, og gravføreren får øget selvstændighed. Alle nødvendige oplysninger og data bliver vist på skærmen inde i førerhuset.

Igen en automatiseringsløsning som effektiviserer arbejdet og giver gravføreren mere selvstændighed og ansvar. Du kan se mere omkring hvad Unicontrol kan bidrage med på unicontrol.io#

3D-opmåling med droner

Buildcode, repræsenteret af direktør og stifter Martin Haurballe Niminski, var næste virksomhed på scenen. Buildcode laver komplet digital registrering med 3D-opmåling med droner. Ved hjælp af droner og scannere indsamler Buildcode registreringerne digitalt, og de er med til at skabe større overblik og reducere tidsforbruget, samtidig med at hele processen bliver fulgt digitalt til dørs. Buildcodes løsning, Sitemotions, sammenkobler droneteknologi med byggebranchens 3D-modeller og planlægningsdata. Sitemotion er – for nogle – en letforståelig og let operationaliserbar måde, hvorpå byggeledere kan håndtere de forskellige datastrukturer for henholdsvis dronescanninger og byggedata, og på samme tid visuelt få præsenteret data og realtime status. Igen er der fokus på den økonomiske bæredygtighed og på at lette arbejdet med at få indsamlet de mange data digitalt. Se mere på buildcode.dk

Exoskelettet aflaster kroppen

Sales Area Manager Nordic Arne Urskov fra EGATEC i Odense valgte en anden måde at præsentere sine produkter og ydelser på. Han havde taget et exoskelet med, som vi kunne prøve.

Exoskelettet MATE er et ergonomisk skelet, der bæres uden på kroppen, og som er designet til at lette de gentagne og fysisk hårde bevægelser med arme og skuldre. Med MATE kan medarbejderen udføre de samme opgaver, men med mindre træthed og belastning. MATE fordeler vægten fra arme til bækken under tunge og gentagne opgaver. Dette sikrer større komfort til medarbejderen og øger arbejdskvaliteten og effektiviteten. Læs mere om exoskeletter her. 

Robot øger produktionskapaciteten med 300 procent

Det sidste konkrete eksempel på robotter til byggeriet stod stifter og direktør Peter Hartivgsen fra KOBOTS for. Han demonstrerede KOBOTS såkaldte Voice Responsive Robot, AMIGO. Med AMIGO er det muligt at øge produktionskapaciteten med 300 procent i forbindelse med udskæring af gipsplader i byggeriet. Samtidig mindsker man spild og højner både sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fremover kan tømrerne ganske enkelt styre udskæringer helt præcist via stemmestyring. De skal ikke selv skære ud og kan ovenikøbet stå længere væk fra larmen og støvet, mens AMIGO skærer pladerne ud efter de ønskede mål. Det betyder også, at man mindsker spild og højner både sikkerhed og arbejdsmiljø, samtidig med at tømrerne kan bruge deres tid bedre på detaljer og finish i stedet for det grovere udskæringsarbejde.

Se mere om KOBOTS på kobots.dk

Det var dejligt at se dagen afsluttet med en robot, som dækker alle aspekterne af bæredygtighed. Det miljømæssige gennem reduktionen af spild, det sociale gennem den mindre larm og mindre støv og det økonomiske gennem optimeringen af arbejdsprocessen.

Kilder:

[i] Bundtland-rapporten (1987)

[ii] Bæredygtigt byggeri 2015

Billedet er fra Colourbox