I dag er vi alle digitale og det stiller krav til nutidens handel. Med uddannelsen Digital Handel kan virksomheder ansætte en elev, der er klar til en verden, der hele tiden er i udvikling. Og på samme tid former man en fremtidig medarbejder præcis til ens egen forretning.

Hvad er en elev i digital handel?

Digital Handel er en 2-årig erhvervsuddannelse, hvor størstedelen af uddannelsestiden foregår ude i en virksomhed. Når eleven er på skolebænken, får de undervisning i al den nyeste viden om bl.a. content marketing, e-commerce og customer journey.

Både virksomheder med en ren online tilstedeværelse og virksomheder med både fysisk og online salg kan tage elever fra udddannelsen.  Firtal Group, B&O, Fitnessgruppen, Bog & idé og Sinnerup er nogle af de virksomheder, der har valgt at få digital handelselever.

Hvad kræver det af virksomheden?

Det vigtigste for at tage elever er, at virksomheden har viljen og lysten til at oplære og uddanne eleven. Eleven kommer igennem sin elevtid til at bidrage med meget hos virksomheden, men får også brug for oplæring, vejledning og opgaver, der skal sikre, at uddannelsesmålene kan opfyldes. Hvis virksomheden er klar til at tage ansvaret for at bidrage til elevens uddannelse, er man godt på vej mod at kunne tage elever.

Konkret kræver det:

 • Virksomheden skal arbejde med en eller flere digitale platforme. Eleven skal kort fortalt kunne arbejde med handel igennem digitale platforme og systemer.
 • Virksomheden skal have personale, som kan tage sig af oplæringen af eleven. At tage en elev er også en investering i at bruge noget tid på oplæring. Til gengæld kan eleven igennem sin elevtid i højere og højere grad frigive ressourcer hos fastansatte medarbejdere, og på den måde tjene mere end sin egen løn hjem igen.
 • Virksomheden skal godkendes som oplæringssted. Som en del af ansøgningsprocessen skal det konkret vurderes, om eleven vil være i stand til at opfylde en række praktikmål hos virksomheden.

Kontakt den lokale erhvervsskole for at få mere at vide

Hvis I som virksomhed har viljen til at tage en elev, og arbejder digitalt som en del af jeres forretning, så kontakt jeres lokale erhvervsskole – der altid står klar til at hjælpe med at vurdere jeres muligheder for at få en elev i Digital Handel.

Liste over skoler, der udbyder uddannelsen:

 • Business College Syd
 • EUC Nordvest
 • Herningsholm
 • IBC
 • Mercantec
 • Niels Brock
 • Skive College
 • Tietgen
 • U/NORD
 • UC Holstebro
 • ZBC
 • Aalborg Handelsskole
 • Aarhus Business College

Hvad indeholder uddannelsen?

På uddannelsen i Digital Handel har eleven fem obligatoriske fag og en række valgfag.

Digitalt salg og forretningsforståelse

Eleven stifter fra starten af uddannelsen bekendtskab med de grundlæggende termer, trends, strukturer og barrierer for digital handel. Faget er fundament for hele uddannelsen, og giver eleven den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed.

Digital købsadfærd

For at kunne øge virksomhedens salg lærer eleven at udvikle en gnidningsfri oplevelse for kunden, der sikrer, at hvert kontaktpunkt leder videre til et andet kontaktpunkt og tættere på et salg – samt bidrager positivt til den samlede kunderejse. Eleven lærer at forstå og anvende customer journeys som et essentielt værktøj til at optimere den enkelte kundes oplevelse og købsproces.

E-commerce drift og kundeservice

I dette fag fokuseres der mere specifikt på forskellige aspekter af webshoppen med en bred introduktion til hvilke opgaver, der skal løses i dagligdagen i virksomheden. Eksempelvis ved at kende til principper for vareoprettelse og vedligeholdelse af produktinformation. Gennem kendskab til testmuligheder, markedsføringsplan og aftersale kan eleven skabe sig et helhedsbillede af virksomhedens aktiviteter, og tænke det ind i det daglige arbejde. Eleven klædes desuden på til at kunne varetage en lang række dagligdags opgaver så som ordrebehandling, kundehenvendelser, reklamationer og returprocesser, og svare professionelt og i kontekst til kundens historik.

Dataanalyse

Som et vigtigt redskab i den digitale værktøjskasse opnår eleven grundlæggende færdigheder i arbejdet med data og dataanalyser. Det gælder identificering af datakilder, indsamling og behandling af data samt at omsætte data til praktisk anvendelse ved hjælp af relevante datahåndteringssystemer og visualisering. Eleven vil efterfølgende kunne trække, opstille og håndtere standardrapporteringer på e-commerce driftsopgaver.

Digital markedsføring

En struktureret tilgang til den digitale markedsføring er et stort potentiale for mange virksomheder. Eleven lærer at anvende metoder til digital markedsføring og kan relatere markedsføringen til det daglige arbejde. Eleven kan efterfølgende selv oprette kampagner på sociale medier og bruge loyalitets-programmer aktivt i markedsføringen.

Valgfag (kan variere fra skole til skole)

Eleven skal udover de obligatoriske fag have nogle valgfag, hvor det bl.a. er muligt at vælge imellem omnichannel, digital salgsoptimering og logistik.

FAQ

Skal vi som virksomhed have en webshop?

Nej, I behøver ikke at have en webshop. Digital handel kommer i mange afskygninger, og i uddannelsen er der lagt vægt på alt fra digital kundeservice, hjemmesideopdatering til dataforståelse, så så længe I bevæger jer digitalt i en eller anden grad, kan I komme i betragtning.

Hvad koster det at have en elev?

Eleven aflønnes efter gældende overenskomst. Det vil typisk være et sted mellem 15.000,- og 17.000 kr. i måneden og stiger gradvist igennem elevens uddannelse. Kontakt en konsulent på jeres lokale erhvervsskole for at få det præcise beløb.

Har vi andre udgifter til eleven?

Eleven har også andre rettigheder under overenskomsten, herunder eksempelvis pension for nogen og optjening af feriefridage. Det vil alt sammen afhænge af elevens alder og anciennitet. Skolen kan hjælpe med at få det præcise overblik, når I indgår uddannelsesaftalen.

Hvor meget skal eleven på skole?

Der er 8-12 ugers skoleforløb i løbet af de to års elevtid. Længden afhænger bl.a. af, hvor mange valgfag eleven vælger at følge.

Hvordan får vi en elev?

Første skridt er at tage kontakt til en af de erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen Digital Handel. Skolens konsulenter vil hjælpe jer igennem hele processen fra godkendelse som praktiksted, til at finde en elev og planlægning af praktikken.

Danmark mangler 310.000 medarbejdere med digitale kompetencer

Ifølge den seneste analyse fra HBS Economics og Digital Dogme mangler 310.000 medarbejdere de nødvendige digitale kompetencer. Analysen peger bl.a. på, at virksomheder har brug for digitale integratorer – personer der kan forbinde teknologien med forretningens behov. En erhvervsuddannelse i digital handel former medarbejdere, der kan bygge bro mellem teknologiske løsninger og forretningens behov. Dette er en afgørende rolle i nutidens digitaliserede erhvervsliv.

Virksomheder, der er med til at uddanne fremtidens medarbejdere og aktivt bidrage til at udfylde dette kompetencegap, er med til at skabe en dygtigere og mere konkurrencedygtig arbejdsstyrke – på både kort og lang sigt.

Mere info om erhvervsuddannelsen i digital handel

Flemming B. Jessen

Har du spørgsmål?

Flemming B. Jessen
Konsulent / Videncenter for Digital Handel