Erhvervsuddannelse i digital handel

Uddannelsen Digital Handel er en 2-årig erhvervsuddannelse, hvor eleven får et bredt kendskab til digitale forretningsmodeller og værktøjer til at arbejde med alt fra optimering af kunderejsen, e-commerce, dataanalyse og content marketing.

I 2018 besluttede det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser at styrke indsatsen omkring uddannelsen af medarbejdere med kompetencer inden for digital handel. Videncenter for Digital Handel var tovholder på udviklingen af uddannelsen i samarbejde med 15 erhvervsskoler fra hele landet.

Om Digital Handel-specialet

Digital Handel er en 2-årig erhvervsuddannelse, hvor størstedelen af uddannelsestiden foregår ude i en virksomhed. Når eleven er på skolebænken, får de undervisning i al den nyeste viden om bl.a. content marketing, e-commerce og customer journey. Uddannelsen er kommet til verden på baggrund efterspørgsel fra erhvervslivet og tilbydes på skoler overalt i landet.

Både virksomheder med en ren online tilstedeværelse og virksomheder med både fysisk og online salg kan tage elever fra udddannelsen.  Firtal Group, B&O, Fitnessgruppen, Bog & idé og Sinnerup er nogle af de virksomheder, der har valgt at få elever fra den nye uddannelse.

Har du spørgsmål?

Janne Gaye41715706jga@digitalhandel.dk