Sidder du med undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling på AMU-området? Så er vores nye netværk for AMU-undervisere måske noget for dig. Her faciliterer vi sparring og erfaringsudveksling med undervisere på tværs af skoler. Vi mødes 3-4 gange årligt, skiftevis fysisk og online.

Måske sidder du som eneste AMU-underviser i bæredygtighed på din skole, eller du har kun 1 eller 2 kolleger at sparre med inden for området. Derfor kan det være værdifuldt at trække erfaringer fra flere, som sidder med de samme udfordringer.

Videncenter for Digital Handel og Viden om Data starter derfor et netværk op for AMU-undervisere i bæredygtighed og grøn omstilling. Vi er med til at facilitere netværket og skabe rammerne for møderne, men grundlæggende er det jer undervisere, der skal styre indholdet og beslutte, hvad der er vigtigst at diskutere, da det er jeres netværk og jer, der skal have værdi ud af det.

Hvad sker der på møderne?

Vi tilpasser selvfølgelig møderne fra gang til gang og efter jeres ønsker og behov, men vi har planlagt nogle gennemgående elementer:

  • Videncenteret byder velkommen og nye deltagere præsenterer sig
  • En eller flere undervisere vil holde oplæg om en bestemt udfordring eller oplevelse, som lægger op til diskussion.
  • Som fast punkt, vil der til alle møder være ”Dagens gode fif”, hvor en eller flere undervisere giver et fif videre til resten i form af god case, opgave, tekst, slides, organisering mm.

Ved fysisk fremmøde vil der være mulighed for eksterne oplægsholdere, afprøvning af nye materialer og virksomhedsbesøg.

Hvem er netværket for?

Undervisere på AMU som enten underviser eller skal til at undervise i bæredygtighed og grøn omstilling.

Hvor og hvornår?

3-4 gange årligt både fysisk og online.

Første møde er i Skåde mandag d. 3. juni fra kl. 9.00-15.00

Hvad forventer vi af dig som deltager?
  • Du kender til AMU og de muligheder og udfordringer der kan være.
  • Du ønsker at være en aktiv deltager i netværket og dele ud af de erfaringer du har gjort dig, herunder at dele gode ideer, materialer, cases mm. med undervisere fra andre skoler.
Hvad kan du forvente af os?

Videncenter for Digital Handel og Viden om Data er tovholdere på netværket og du kan forvente at vi:

  • Faciliterer møderne og kontakter relevante oplægsholdere mm.
  • Har relevant viden om AMU og de fag der undervises i
  • Inspirerer med ny viden og samler input i en lukket Teamsgruppe

Første møde – mandag d. 3. juni

Vi starter netværket op mandag d. 3. juni fra kl. 9.00-15.00, hvor vi mødes på Handelsfagskolen i Skåde ved Aarhus.

Vil du være med i netværket?

Så kontakt vores bæredygtighedskonsulent, Anette Bengtson.

Anette Vestergaard Bengtson

Anette Vestergaard Bengtson
Bæredygtighedskonsulent

AMU-projekter & nyhedsbrev

Videncenter for Digital Handel bidrager til en række forskellige AMU-projekter - læs mere om dem her tilmeld dig vores dedikerede AMU nyhedsbrev.