EUD redder klimaet er et projekt med støtte fra Villum Fonden, som skal skabe klimaundervisning som både er praksisnær og handlingsorienteret. Lad eleverne lytte til podcast og selv vælge den brændende platform som de vil undersøge nærmere. Du kan vælge at kaste dig ud i at lave podcast med eleverne eller bruge materialerne med andre afleveringsformer. Forløbet knytter sig til erhvervsfag 2 og 3.

Langt eller kort forløb – brug materialerne, så de passer til din undervisning

EUD redder klimaet er et 5 dage langt forløb med produktion af podcast, virksomhedsbesøg og oplæg. Det fulde forløb finder du i en detaljeret lektionsplan i lærervejledningen. Har du ikke 5 dage eller er du usikker på at sætte gang i podcast-produktion, så har vi lavet et forslag til et forkortet forløb, hvor du kan få glæde af materialerne.

Forkortet version
 • Introducer emnet: Du kan vælge at bruge disse slides og tilpasse dem.
 • Lad eleverne lytte til podcasten om de brændende platforme (18 min)
 • Sæt eleverne i gang med opgaven om at undersøge den udvalgte brændende platform.
 • Brug ressourcebanken og research-manualen nedenfor.
 • Videoaflevering eller præsentation fra eleverne.
Det fulde forløb - 5 dage

Materialet lægger op til en uges undervisning, men kan også planlægges over en længere periode med drypvis undervisning:

 • Dag 1: Intro til klima og brændende platforme med merkantilt perspektiv
 • Dag 2: Undersøgelse af podcastformatet
 • Dag 3: Besøg hos virksomhed med fokus på klima
 • Dag 4: Planlægning og produktion af podcast
 • Dag 5: Færdiggørelse af podcast samt peer feedback

Se den samlede lærervejledning nedenfor for detaljer.

Tværfagligt forløb & læringsmål

I den fulde version er forløbet tværfagligt og omfatter:

Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed

 • Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
  • Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle
   samfundsmæssige problemstillinger.
  • Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.
  • Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter.
  • Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

Erhvervsfag 3: Faglig kommunikation, niveau 2

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:

 • Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer.
 • Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation.
 • Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.

 

Hvad kræver det at lave podcast?

Det er en fordel, hvis du som underviser har testet podcast-mediet inden opstart, da der vil komme tekniske spørgsmål fra eleverne. Eleverne kan bruge deres egne telefoner til at optage og kan redigere i enten Soundation (ligger som app i Studietube) eller Hindenburg.

Hvem står bag forløbet?

Projektet “EUD redder klimaet” er udviklet i samarbejde med Center for IT i undervisningen og Videncenter for Digital Handel. Dette forløb er udviklet og afprøvet af Casper Christoffersen og Jens Dræby fra Tietgen.

Casper Christoffersen

Underviser / Tietgen

Jens Dræby

Underviser / Tietgen

Materialer til dig som underviser

Lærervejledning

Podcast med undervisere Casper og Jens – tips & tricks til undervisere

I podcasten fortæller Casper Christoffersen og Jens Dræby om udviklingen af forløbet og de 3 brændende platforme:

 1. Det personlige klimaaftryk
 2. Brug og smid væk-kultur samt
 3. Greenwashing

Du får her gode råd til afvikling af forløbet, bl.a. hvordan det er bygget op, hvordan man laver podcast og hvad der har været svært.

Materialer til dine elever

Nedenfor finder du en række materialer, som er elevrettede, herunder podcast, research-guide, ressourcebank og podcast-manual.

Podcast til elever – introducerer 3 brændende platforme

 1. Det personlige klimaaftryk
 2. Brug og smid væk-kultur samt
 3. Greenwashing

Elevmanual: Research

Når eleverne har valgt en brændende platform, kan de bruge nedenstående guide til at undersøge problemet yderligere.

Ressourcebank – udvalgt af undervisere

Her finder eleverne links med nyttig viden om de 3 forskellige brændende platforme.

Podcastmanual til elever

Her bliver eleverne guidet i at få struktur på podcasten, samt finder instruktionsvideoer til redigering.

Om “EUD redder klimaet”

Projektet “EUD redder klimaet” er udviklet i samarbejde med Center for IT i undervisningen, Videncenter for Digital Handel samt Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed. Projektet er derudover støttet af VILLUM FONDEN, som er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Pia R. Bødker

Har du spørgsmål?

Pia R. Bødker
Bæredygtighedskonsulent / Videncenter for Digital Handel