Videnscenter for Automation og Robotteknologi understøtter og udvikler bæredygtige og grønne projekter i samarbejde med vores partnerskoler og andre samarbejdspartnere.

Fremtiden er grøn

Ved at udvikle gratis undervisningsforløb, kurser og materialer til undervisningen skaber vi kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af erhvervsskolerne.

Vi understøtter faglærernes ERFA-netværk og giver dem redskaber til at få grøn omstilling ind i undervisningen og ud til eleverne.

Automation og robotteknologi kan i den grønne omstilling bidrage til ressourceeffektivitet, reduceret CO2-udledning, forbedret kvalitet og præcision, genanvendelse og genbrug samt optimeret logistik og transport. Ved at opbygge og sprede viden blandt faglærere og elever om de nye teknologiers muligheder, er vi med til at uddanne fremtidens grønne omstillere.