Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

23 timer

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Her findes det samlede materiale - kompendie, inspirationsmateriale til underviseren, vejledninger til øvelsesopgaver samt øvelsesopgave om risikovurdering - vedrørende AMU fag nr. 49485: Svejsning med fleksible svejserobotter

Beskrivelse

Her kan det samlede materiale til undervisningsforløbet om svejsning med fleksible svejserobotter downloades.

Læringsmål

  • Viden om ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot
  • Viden om sikkerheds- og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot
  • Viden om robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsning
  • Deltageren kan vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur