Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

16 timer 00 minutter

Uddannelse

Produktions- og montageuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Her finder du et komplet undervisningsmateriale med kompendie, kursusbeskrivelse og spørgsmålsark om kompositter i den grønne omstilling.

Download materialer nederst på siden.

Beskrivelse

Kurset består af foredrag/præsentationer og en gruppeøvelse for eleverne, hvor de skal arbejde med problematikken omkring bæredygtighed og kompositter. 

Der er til foredragsdelen et ark med hjælpespørgsmål, som du som underviser kan bruge, men det er valgfrit. 

Hovedvægten skal være på gruppeøvelsen. Det nøjagtige indhold af præsentationer og øvelser bestemmes af underviser, under hensyntagen til hvad der er relevant for undervisningsstedet og kursisterne, blot det dækker de skitserede emner i “Indhold”.

Underviseren skal have forberedt et eller flere emner til øvelsen til de elever, der ikke har forudsætningerne for at kunne vælge et emne selv.

Efter kurset skal eleven have opnået en forståelse for begreberne bæredygtighed og grøn omstilling og kunne anvende disse i praksis til opstart af projekter og evaluering af eksisterende projekters opfyldelsesgrad af reel bæredygtighed. I det omfang et projekt ikke opfylder kriterierne for bæredygtighed, skal kursisten kunne identificere hvilke elementer der er opfyldt, hvad man i så fald vil kalde det opnåede resultat. 

Kursisterne skal fremlægge/præsentere projekterne for de andre deltagere. I denne præsentation skal kursisten have vist en forståelse for problematikken ved kompositter i den grønne omstilling i almindelighed og problematikken i det valgte emne i særdeleshed. 

Læringsmål

 • Viden om bæredygtighed i relation til produktionen.
 • Viden om FNs 17 verdensmål med særligt fokus på det mål, som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.
 • Eleven vil kunne bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen.
 • Eleven vil kunne understøtte den grønne omstilling med fokus på affaldssortering, genanvendelse, energirigtig produktion, håndtering af spild, reducering af ressourceforbrug samt overholdelse af miljøstandarder og krav.

Indhold: 

 • Hvad er kompositter? 
 • Hvor har vi traditionelt brugt kompositter? Udviklingen fra før til nu 
 • Anvendelse af kompositter. Er materialerne overdimensionerede? Kunne man spare noget på materialeforbruget ude sætte styrken over styr? 
 • Fordele/ulemper ved kompositter. Hvilke materialer kan vi erstatte med kompositter, og er det en god idé? 
 • LCA, hvad er det og hvordan ser det ud for vindmøller 
 • Fremtidens kompositter (resin fra fornybare ressourcer, genanvendelig/genopløselig resin, naturfibre, etc.) 
 • Fremtidens produktionsmetoder (mobile fabrikker) 
 • Bæredygtighed, klimaregnskaber og greenwashing, perception og virkelighed 
Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.