På denne side kan du læse mere om projektet "Automatiseret svejsning" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Smedeuddannelsen er en moderne erhvervsuddannelse, hvor eleverne lærer at bruge sin kreativitet og sine hænder i samspil med teknologi fra højeste hylde. I takt med den teknologiske udvikling er det hårde, fysiske smedearbejde blevet overtaget af computerstyrede systemer og robotteknologi. Det betyder, at smeden i stedet kan koncentrere sig om at designe, formgive og konstruere.  Med udvikling af et uddannelsesforløb i automatiseret svejsning arbejder vi med ny viden om kollaborative svejserobotter og med fokus på, at kommende smede og virksomheder får et teknologiløft. Vi antager, at elever på smedeuddannelsen er langt bedre til, at vurdere robottens arbejde ud fra et fagligt synspunkt, som kan skabe grundlag for kreativ udnyttelse af svejserobotter på arbejdsmarkedet.

Den brændende platform for smedeuddannelsen og faget ligger i vedholdende at orientere sig mod nye teknologier, der skaber værdi for virksomheder og samfund. Teknologier som bidrager til effektive og konkurrencedygtige arbejdsprocesser og som skaber rum til kreative og innovative processer til gavn for blandt andet medarbejdernes arbejdsmiljø. Anvendelse af automatik og robotter i svejse- og smedefaget er koblet op på viden om Industri 4.0 – en teknologitendens, hvor dataopsamling, dataanalyse og interaktion mellem processer er nøglen. Med automatiseret svejsning møder smedefaget blandt andet programmering og systematisk anvendelse af data, som sender faget ind i en ny tid, med nye arbejdsgange og længere væk fra ”smeden med ambolten”.


Hvem
Elever på smedeuddannelsen er den primære målgruppe for dette projekt.


Hvordan
Elever, som har gennemført 2. hovedforløb, har mulighed for at vælge et specialefag af fem dage med fokus på automatiseret svejsning. Foruden at arbejde med svejserobot lærer eleverne her at betjene forskellige former for udstyr, som anvendes indenfor TIG-orbitalsvejsning, CoWelder, offline programmering samt svejsetraktor/langsømsautomat.

Faglærere fra flere erhvervsskoler har ligeledes været på kursus i tre dage for at blive klædt på til at kunne undervise i svejseparameter, fixture, dataopsamling, dokumentation og kvalitetskontrol, når man arbejder med forskellige typer svejserobotter.