Dato / Tid

1. januar 2023 - 31. december 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Kurset gennemføres som et take away-kursus, hvor vi bringer udstyr og undervisere ud til jer på præcis den adresse, I ønsker.

Vi kommer ud på jeres skole og underviser dig og dine elever i, hvordan en Dobot programmeres og viser jer, hvad en Dobot kan, og hvordan den kan bruges i undervisnings-sammenhæng. Vi medbringer selv Dobots og undervisningsmateriale.

Kursets indhold:

  • Grundlæggende programmering og robotforståelse
  • Betjening af periferiudstyr fx gribere, sugekop
  • Simulering af palletering
  • Brug af sensorer i programmet

Hvad får man med fra forløbet?

Efter kurset har du fået kendskab til de muligheder som en Dobot kan tilføre undervisningen. Du har fået kendskab til grundlæggende robotprogrammering og –bevægelser.
Du har desuden fået indsigt i hvilke værktøjer, der kan anvendes med en Dobot og fået dem afprøvet i virke-ligheden: Sensor, griber, transportbånd, mm.
Du her ligeledes fået viden om betjening og anvendel-se af robotter i produktionssammenhæng.

Målgruppen:

Kurset henvender sig bl.a. til faglærere og elever med interesse for grundlæggende robotforståelse og –programmering.

Varighed:

8 lektioner eller efter aftale.

Sted:

Kurset gennemføres som et take away-kursus, hvor vi bringer udstyr og undervisere ud til jer på præcis den adresse, I ønsker.

Pris:

Kurset er GRATIS og udbydes i et samarbejde mellem EUC Nordvest og Videnscenter for Automation og Robotteknologi.

Tilmelding:

Tilmelding, samt aftale om tidspunkt og sted, kan ske ved at kontakte uddannelseschef Torben Ladefoged, EUC Nordvest tla@eucnordvest.dk eller på EUC@eucnordvest.dk