Videnscentret udbyder klimakurser på en række erhvervsskoler i 2023, som skal være med til at ruste undervisere og ledere på skolerne til et øget fokus på klimahandling og klimaregnskab.

I samarbejde med Sustainable Business Solutions og Klimakurser tilbyder Videnscenter for Automation og Robotteknologi kurset ”Klimahandling og klimaregnskab i praksis”, hvor deltagerne blandt andet kan få overblik over klimadagsordenen og klimabegreberne og blive introduceret til klimaledelse.

Desuden får deltagerne viden om metodisk arbejde med klimadata med udgangspunkt i standarden Greenhouse Gas Protocol (GHGP) og til at identificere, beregne og rapportere klimadata (scope 1-3) samt opstille et klimaregnskab (CO2-baseline).

Målgruppen er faglærere og ledere på erhvervsuddannelserne.

Kurserne er ganske gratis, men der er begrænset deltagerantal.

Datoer og steder