Fra hestesko til automatiseret svejsning

Smedelærling Alexander Feld vil gerne gøre op med forestillingen om, at smede stadig smeder hestesko. For ham er robotteknologi og automatisering en naturlig del af faget.

Vi møder Alexander i fuld gang med at programmere en robot til at svejse et stålemne. Omgivelserne er Videnscenter for Automation og Robotteknologi og mellem FANUC- og UR- robotter, orbitalsvejsere og metalgods får Alexander talt sig varm på sit fag som smed.

”På smedeuddannelsen får jeg lov til at prøve kræfter med produktudvikling. Jeg faldt egentligt for faget, fordi jeg elsker at lave ting selv. Fx har jeg udviklet min egen konstruktion af et sengeskellet med opbevaringsrum til min 50m2 lejlighed”.

 

Fremtidens smed

Det er dog ikke det traditionelle smedearbejde, der trækker i Alexander. Det er fremtiden i smedefaget og det, der skal leveres til industrien.

I videnscenteret er man helt bevidst om nødvendigheden af, at elever og lærlinge bliver dygtige håndværkere, og samtidig evner at integrere digitale løsninger, robotter og automatiserede enheder i den moderne smedevirksomhed.

Alexander har læreplads på KT Stålindustri i Slangerup – en stor virksomhed, hvor den teknologiske udvikling kan mærkes i dens brug af automatiseret svejseudstyr og serieproduktion i spåntagende bearbejdning.

 

Samspillet mellem skole og læreplads

Den viden, som Alexander får på TEC, tager han med sig på sin læreplads, hvor robotterne på TEC minder meget om de robotter, de har på KT Stålindustri – så han kan sagtens komme med gode råd – og der bliver lyttet.

”Når jeg snakker med mine venner om uddannelsen, tror de, at den er vildt gammeldags og at vi stadig render rundt og smeder hestesko. Den forestilling vil jeg gerne gøre op med”.

Når Alexander er færdiguddannet, vil han dog gerne prøve også at arbejde for mindre virksomheder i et stykke tid, for her er arbejdet mere alsidigt og her får han chancen for at lære håndværket godt at kende. Herefter vil han igen søge tilbage til de store masseproducerende virksomheder, hvor effektiviteten blandt andet skabes på grund af automation og robotteknologi.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) er et samarbejde med en række partnerskoler om at udbrede kendskab og viden om blandt andet principper og ideer fra Industri 4.0 i landets erhvervs- og grundskoler. Med fokus på teknologisk dannelse og øget teknologiforståelse skal videnscenteret ruste de unge til et arbejdsmarked, som er i fuld gang med den teknologiske omstilling.

TEC følger en gruppe smede- og automatikteknikerelever i en periode af deres uddannelser for at blive klogere på den viden, som eleverne tilegner sig, hvordan de bruger den på deres lærepladser og hvordan de kan bruge den i deres fremtidige arbejde med automation og robotteknologi.