nKNOWation - Teknologi og trivsel i fokus

nKNOWation er et samarbejde mellem SOSU Nord og TECHCOLLEGE og er netop blevet afholdt for 7. år i træk. Under temaet 'Teknologi og trivsel' skulle elever fra SOSU Nord og TECHCOLLEGE samarbejde om at opfinde og udvikle fremtidens velfærdsløsninger.

“Som erhvervsskoler er vi optaget af at styrke de erhvervsuddannedes muligheder og perspektiver for både iværksætteri og videreuddannelse, og i den sammenhæng er det uhyre vigtigt for søgningen til erhvervsuddannelserne, at eleverne får en oplevelse af de mange muligheder for job, videreuddannelse og iværksætteri, som erhvervsuddannelserne rent faktisk giver”, udtaler Lene Kvist, direktør på SOSU Nord.

Ideen med nKNOWation er, at eleverne i grupper på tværs af deres uddannelser skal give et bud på en ny velfærdsteknologi, der i fremtiden kan kommercialiseres og blive til gavn og nytte i plejesektoren. Grundtanken er, at der er mange snitflader mellem plejefaget og de tekniske fag, og at disse snitflader fremadrettet vil blive endnu mere relevante.

Årets tema er Teknologi og trivsel, som belyses ud fra et borgerperspektiv og et medarbejderperspektiv. Derudover kom der i løbet af konkurrencens tre dage forskellige oplægsholdere, som inspirerede deltagerne. Herunder Forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og en række iværksættere.

Øget rekruttering

Der er stort fokus på at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne p.t., og derfor er initiativer som nKNOWation særdeles vigtige, da de bidrager til elevernes stolthed over deres fag, når viden og kompetencer sættes i spil i en tværfaglig kontekst med meget konkrete og brugbare produkter til følge.

Fx gik sidste års vindere af nKNOWation videre til Nordjyske Nyskabere i december 2018, og de vandt med deres opfindelse – en ergonomisk badestol, som kan lette arbejdet for sundhedspersonalet. Gruppen arbejder stadig med at virkeliggøre deres idé, og de deltager også på årets nKNOWation, hvor de bidrager med inspiration og erfaring.

Kilde: sosunord.dk