Videnscenter for håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

Videnscentrets formål er at opbygge og formidle ekspertviden til erhvervsskolerne med den nyeste teknologi der hører til området 

VIDENSCENTRETS MÅL

  • Understøtte erhvervsskolernes undervisning og talentarbejde med udgangspunkt i digitale undervisningsforløb og mobile teknologicentre.
  • Eleverne kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.
  • Samarbejde, videndeling og netværk på tværs af erhvervsskoler, grundskoler, videregående uddannelser, virksomheder og brancher.
  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge, der udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

MOBILE TEKNOLOGICENTRE

Grundtanken i videnscentret er, at eleverne ikke skal komme til videnscentret, men at videnscentret skal komme til eleverne.

Videnscentret består derfor primært af to specialbyggede containere, som vi kalder mobile teknologicentre. De to centre, som uafhængigt af hinanden kan køres rundt i landet og stilles op på skolerne, har hvert deres fokus:

  • Byggeri og bolig
  • Industri og teknologi

De mobile teknologicentre er efter planen klar til at køre ud på skolerne fra august 2018.

Har du spørgsmål?

Iver Gaarsted Videnscenterchef 42 12 72 21