Læs om Videnscentret

Grundtanken i Videnscentret er, at eleverne ikke skal komme til Videnscentret, men at Videnscentret skal komme til eleverne

Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri har to mobile teknologicentre (MTC’er) som kvit og frit kan bookes af alle skoler. Størrelsesmæssigt svarer de til 40-fods containere.

Vi er det Videnscenter, der dækker flest uddannelser, og derfor har vi udviklet to MTC’er med hvert sit fokus.

  • Byggeri og bolig
  • Industri og teknologi

 

Byggeri og bolig MTC’en henvender sig til følgende uddannelser:

Anlægsgartner – Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger – Tømrer og bygningssnedker – Glarmester – Murer – Tagdækker – Tækkemand

Industri og teknologi MTC’en henvender sig til følgende uddannelser:

Elektriker – Køletekniker – VVS-energi – Smed – Skorstensfejer – Ejendomsservicetekniker

 

Videnscentrets mål

  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge, der udfordres og bliver så dygtige, som de kan
  • Understøtte erhvervsskolernes undervisning og talentarbejde med udgangspunkt i digitale undervisningsforløb og mobile teknologicentre
  • Eleverne kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger
  • Samarbejde, videndeling og netværk på tværs af erhvervsskoler, grundskoler, videregående uddannelser, virksomheder og brancher