Læring om alternativ energi – vind, sol og brændselsceller

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

15 timer 00 minutter

Fagområde

Elektrikeruddannelsen, VVS-energiuddannelsen, Køleteknikeruddannelsen, Smedeuddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Læring om alternativ energi - vind, sol og brændselsceller

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere.

Læringsmål

  • Selvstændigt kan vejlede og vælge energieffektive vedvarende energi løsninger ud fra en energiøkonomisk betragtning og ud fra kundebehov
  • Kan beskrive energimæssige og økonomiske konsekvenser ved valg af vedvarende energiløsninger kontra konventionelle løsninger.
  • Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
  • Kan anvende, kombinere og vurdere problemstillinger om energi- og miljøpolitik og -teknologi lokalt, nationalt og globalt.
  • Kan redegøre for og formidle udviklingstendenser inden for energiløsninger ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller.
  • Kan vurdere alternative energikilder som mulighed for at ændre eller supplere den eksisterende energiforsyning.
  • Kan redegøre for de nyeste teknologier, metoder og produkter inden for energiteknolog
  • Har viden om lagring af energi.

Beskrivelse

Energiboxen giver en grundig forståelse af hvordan alternative energikilder virker.
Sol, vind, kinetisk energi og forskellige brændselsceller som Ethanol, PEM brint celle, og en salt vands celle.

Se video af udstyret her

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.