Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

7 timer 45 minutter

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Det grønne materiale - grøn smed

Beskrivelse

Undervisningsmaterialet vil give mulighed for at integrere viden om materialers miljøpåvirkning med praktiske eksperimenter og økonomiske overvejelser. Det kan også føre til interessante resultater og indsigter om, hvordan man opnår optimale styrkeegenskaber med mindre materiale og med mindre miljøpåvirkning.

Formelle mål, som materialet kan være med til at opfylde:
Grundforløb mål smed
4) Eleven eller lærlingen kan udføre enkel bearbejdning af plade.

Hovedforløb mål smede

1) Lærlingen kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.
5) Lærlingen kan arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder har forståelse for bæredygtighed.
8) Lærlingen kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb samt udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål.

Læringsmål

  • Eleven opnår større forståelse for en plades brudstyrke ved forskellige typer buk.
  • Eleven har kendskab til hvad der kan opnås ved tykkere gods og ved andre buk.
Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.