Elevinterviews, byggepladsbesøg og virksomhedsinddragelse

Skrevet af Lars Jensen, Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Videnscentret har over de seneste år talt med adskillige tømrer-, murer- og struktørfaglærere, som alle fortæller den samme historie om, at det er svært for elever at forholde sig til undervisning i byggepladsindretning. Derved begyndte vores undersøgelse af nuværende praksis i branchen og i undervisningen på erhvervsskolerne.

I enhver udvikling af nyt undervisningsmateriale er det vigtigt, at vi som udviklere validerer de påstande, der forudsætter, at der er behov for nyt materiale til undervisningen. Når vi vælger at lave et undervisningsmateriale, er det vigtigt for os at præcisere, hvad vi vil med det, og hvad eleverne kan bruge det til. På den måde sigter vi efter en genkendelighed til praksis. Læs mere om, hvordan vi i videnscentret arbejder med VR-udviklingsprojekter

 

Lærer- og elevinterview til dannelse af persona

Vi har interviewet en gruppe elever for at fastlægge en persona, som vi kan relatere til under udvikling af undervisningen. I interviewene er der udpræget fokus på nuværende undervisningsformer, og elevernes erfaringer fra praksis.

Vores vurdering af den nuværende undervisnings udfordringer er på baggrund af elevernes udtalelser, at de ofte oplever opgaverne uoverskuelige, udefinerede, og at rammerne er for brede. De efterspørger klare opgaver og mål. Eleverne udviser en lav frustrationstolerance og har derfor behov for vejledning og øjeblikkelig feedback på deres handlinger. De mangler mening med byggepladsindretning og savner generelt i undervisningen et hvorfor i modsætning til et hvordan.

Vi har i videnscentret talt med tømrer-, murer- og struktørfaglærere, og de fortæller næsten den samme historie om, at det er svært for elever at forholde sig til emnet.

Chano Kjærhus er faglærer på tømreruddannelsen på Learnmark Tech, og han har flere års erfaringer med at undervise i byggepladsindretning. Hans elever har på deres grundforløb arbejdet med nogle teoretisk tegnede opgaver, som omhandler flere dele af opbygningen af et hus.

”Når eleverne skal planlægge og indrette deres byggeplads, skal de indarbejde mange elementer som f.eks. placering af containere, skurvogn og adgangsveje for materialelevering. Det handler om, at de tilegner sig en kompetence, som de kan anvende i en anden og ny sammenhæng.”

Elevernes nuværende undervisning i byggepladsindretning er ikke særlig praksisnær. Eleverne fortæller, at de planlægger en byggeplads ved at tegne en byggegrund med hus og emner til planlægningen i AutoCAD. Her fremviser de med streger en efter deres vurdering god indretning af byggepladsen.

Under de individuelle elevinterviews skulle eleverne byggepladsindrette på papir. Øvelsen gav dem en udfordring med et forudplaceret hus og en gruppe emner, de skulle placere på byggepladsen. De sad med fysiske udklip af de emner, der skulle indgå i planlægningen, og placerede dem på en plantegning af en parcelhusgrund. Denne øvelse gav eleverne mere hands-on, mens de bevægede sig rundt og diskuterede med kammeraterne om mulige løsninger.

Eleverne fortæller:

”Det har været meget sjovere end at sidde og lave det vi har lavet i sidste uge”

”Jeg synes bare det er bedre at arbejde sådan her, kontra at skulle tegne det inde i klassen”

”Man er mere aktiveret her”

En persona hjælper os til at udvikle relevant undervisning

På baggrund af de individuelle elevinterviews har vi sammensat en persona af elevgruppen. Dette for at få en generaliseret personkarakter, som vi løbende i udviklingen kan forholde os til fremfor at skulle tilfredsstille de individuelle forventninger og ønsker, der er fra elever. Kort fortalt har det resulteret i en persona på tømreruddannelsen, da størstedelen af de adspurgte elever var fra denne faggruppe. Han beskrives med følgende biografi:

Byggepladsbesøg og virksomhedsinddragelse

For at validere praksis i branchen har vi valgt at tage på et byggepladsbesøg og lave interview med en af de virksomheder, som arbejder på pladsen.

Vi besøger en byggeplads i Odder, hvor en lille håndværksmester bygger typehuse med entreprise på tagkonstruktion og belægning. Vi bliver vist rundt på grunden og får en snak om erfaringer og udfordringer ved byggepladsindretning herunder placering af containere, materialer, byggeaffald og lignende.

Sammen med virksomheden fik vi udarbejdet en liste med eventuelle problematikker, som kan opstå under byggepladsindretningen. Denne liste er med til at danne grundlag for vores muligheder for at differentiere og udfordre elevernes oplevelse af forløbet, så grupperne oplever forskellige forhold til den samme opgave.

Mesteren fortæller: ”Det er vigtigt, at eleverne kommer ud og oplever byggepladsindretning i virkeligheden, så de kan ”brænde nallerne”. De lærer meget af at stå i problemerne og tænke: ”Det gør jeg ikke igen!”

Vores besøg på byggepladsen og interview med virksomheden har givet os mange nye ideer til indhold og har, som ønsket, givet os en bedre forståelse for praksis. Virksomhedens betragtninger og kommentarer er senere verificeret ved telefoninterviews med andre typehusfirmaer.

Se mere om vores praksisnære undervisningsmateriale til byggepladsindretning i Virtual Reality