Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed var på Building Green d. 3. og d. 4. november, 2021. Dette års arrangement blev afholdt i Forum i København. Building Green er en årlig tilbagevendende begivenhed, som samler byggebranchen om den presserende bæredygtige dagsorden.

Skrevet af Bjørk Fredslund Andersen. Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Building Green skriver selv om begivenheden:

”Building Green er en platform for videndeling med bæredygtige aktører i byggebranchen og et samlingspunkt med bæredygtige produkter til byggeriet. Derudover skal eventen være med til at styrke muligheden for at udnytte det kæmpe vækstpotentiale, der ligger i den voksende nationale og internationale efterspørgsel efter klimavenlige byggematerialer og løsninger.

Building Green har skabt en unik platform for at netværke og lytte til inspirerende og visionære talere fra både ind- og udland. På scenerne og aktivitetsområderne får du sat fokus på de mest centrale spørgsmål inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Du får præsenteret både fremsynede visioner og konkrete erfaringer.”

Dette års Building Green har, udover ovenstående, fokus på de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og ’Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed’ var inviteret til at deltage i en paneldebat arrangeret af STARK. Byggecentret havde i samarbejde med arrangørerne af Building Green opsat et område kaldet ’Bæredygtighed i praksis – powered by STARK’.

STARK og Building Green skriver selv om arrangementet:

“Som håndværker har du fået dedikeret et helt område “Bæredygtighed i praksis” på balkonen til Building Green i Forum den 3.-4. november, hvor du får sat fokus på, hvordan du på en nem og effektiv måde kan bygge mere bæredygtigt. Du får konkret viden, rådgivning og du kan deltage i aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er mulighederne for bæredygtighed for håndværkere i praksis.

På området kan du også få vejledning af STARKs bæredygtighedsambassadører, udveksle erfaringer med dine kollegaer i branchen og blive inspireret af andre håndværkere, som allerede er godt i gang med at bygge mere bæredygtigt. Du får sat fokus på håndværkernes udfordringer og muligheder med bæredygtighed gennem spændende oplæg på scenen, gode eksempler og succeshistorier fra branchen og dialog og netværk mellem håndværkere, arkitekter og ingeniører.”

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed tog del i debatten i eventet – ’Hvordan bygger jeg mere bæredygtigt’? Diskussionen gik på hvorvidt nutidens håndværkere har de rigtige kompetencer til at bygge mere bæredygtigt. Udgangspunktet til debatten var:

  • Hvilke kompetencer ser I som den største udfordring og den største mangel blandt håndværkerne?
  • Hvad mener I der skal til for at lukke kompetence hullet? Og hvor skal der først sættes ind?
  • Hvordan tænker I, at håndværkere kan bidrage til at løfte byggeriet?
  • Hvordan tænker I, at hele branchen bliver bedre til at lytte til håndværkeren?
  • Byggeskik og traditioner? Har vi de kompetencer vi ønsker i hele håndværks sektoren?

Debattørerne var:

Bjørk Andersen, projektudvikler, Videnscenter for håndværk og bæredygtighed
Bo Mahs, adjunkt, KEA, Bygningskonstruktøruddannelsen
Mads Okking, faglig konsulent, Dansk Håndværk

Alt i alt var det en fremragende snak debattørerne havde, og mange gode holdninger og megen viden blev debatteret.

Building Green er en rigtig god scene for at møde branchens producenter og meningsdannere, og for et videnscenter som dagligt arbejder med bæredygtighed er det et rigtig godt sted at være til stede, så ny viden, nye produkter og nye byggeprocesser kan videreformidles til – i videnscentrets tilfælde – faglærerne ude på erhvervsskolerne. I sidste ende er hele formålet at eleverne ude på erhvervsskolerne bliver klædt på til at kunne tage del i et arbejdsmarked, hvor kravene til at arbejde med bæredygtighed er i en rivende udvikling.