Videnscentret holder lukket i uge 15, men vi vender stærkt tilbage i uge 16 hvor du kan deltage i tre online kurser i Microsoft Teams.

Kurserne du kan vælge imellem er:

  • CAD-kursus hvor du får introduktion til 3D tegning i AutoCAD eller SketchUp
  • Dronekursus hvor du lærer reglerne inden for droneflyvning, samt hvordan droner kan bruges i byggeriet og industrien
  • El-sikkerhed i standarden EB50110-1

Info om CAD-kurset

Kurset vil være meget grundlæggende, men du vil være i stand til at tegne en simpel 3D model efterfølgende. Vi vil også gerne yde support til dig efterfølgende.

Det forudsættes at du har lidt grundlæggende kendskab til Autocad 2D tegning, for sketchup er det ikke nødvendigt.

Programmet kan hentes på din skoles softwarecenter, eller på hhv. http://www.autodesk.com eller http://www.sketchup.com.

Hvis du oplever problemer med overstående kan du kontakte Claus Lykke på 4212 7401.

Program

  1. Grundlæggende modulering af simple objekter og tildanning af disse
  2. Simpel model af et hus
  3. eksport af filer til 3D print (kun Autocad)

Undervisere: Claus Lykke

Sted: Microsoft Teams – Kanal: Byggeri og bolig

Tidspunkt: Fredag den 17. april 2020 kl. 10.00 – 11.00 

Claus Lykke

Tilmelding og spørgsmål

Claus Lykke
Projektudvikler

 

Info om dronekurset

Anvendelsen af droner er bredt funderet og potentialet er stort. Markedet for specialtilpassede sensorer er voksende, og det samme er udviklingen af software til at behandle den indsamlede data/information på tværs af brancher.

Program

  1. Viden om hvordan forskellige erhverv bruger droner, og hvor stort potentialet med brug af droner er i byggeriet og industrien
  2. Grundlæggende kendskab til lovgivn­ing og restriktioner i forhold til flyvning med droner
  3. Inspiration til, hvordan du kommer i gang med at flyve med droner – samt dronetegn
  4. Inspiration til, hvordan du kommer i gang med at bruge droner i din undervisning på både erhvervsuddannelser og efteruddan­nelser

Undervisere: Iver Gaarsted og Agner Nilesen

Sted: Microsoft Teams – Kanal: Industri og teknologi området

Tidspunkt: Onsdag den 15. april 2020 kl. 10.00 – 11.00 (tiden kan udvides)

Iver Gaarsted

Tilmelding og spørgsmål

Iver Gaarsted
Videnscenterchef

 

Info om el-sikkerhedkurset 

Online-sikkerhedskurset tager udgangspunkt i standarden EN50110-1, hvor du bliver opdateret i regler og procedurer for arbejde på eller nærved spændingsførende anlæg.

Kurset foregår delvist i Moodle, hvor du får adgang til materialet, og delvist i Microsoft Teams, hvor deltagerne kan følge underviseren og stille spørgsmål. Derudover kan deltagerne videndele med hinanden.

Underviser: Agner Nielsen

Sted: Microsoft Teams – Kanal: Onlinekursus i el-sikkerhed

Tidspunkt: Torsdag den 16. april 2020 kl. 9.30 – 12.00 

Agner Nielsen

Tilmelding og spørgsmål

Agner Nielsen
Projektudvikler