Sådan motiverer du dine elever til at lave kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en vigtig del af alt byggeri, det er endda lovpligtigt for statslige byggerier, renoveringer og ombygninger, at der udføres systematisk kvalitetskontrol.

Af Lars Jensen, projektudvikler ved Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

De almene krav til kvalitetskontrol og sikring af byggeriers proces er stigende, bygherrer og kunder stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri og med god grund. Vi må reflektere over byggebranchens historie, og de erfaringer der er gjort i årenes løb. Fejl sker, når mennesker er mennesker, og flere fejl sker, når mennesker har travlt og er presset. Travlhed i byggebranchen er ikke længere en undskyldning for ikke at kvalitetssikre sit arbejde og byggeri.

Anvender vi kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser, skader, svigt og fejl under udførslen af byggeriet, og den vil være en dokumentation af kvalitet for det færdige byggeri.

Dansk Byggeri og Dansk Håndværk har ofte været de hjemmesider, hvor mine elever i tømrerfaget har fundet kvalitetsskemaer til modtagekontrol, proceskontrol og procesgranskning. Eleverne kan såmænd godt se behovet for, at skulle udfylde skemaer til sikring af byggeriets kvalitet, men meget få elever kan genkende arbejdet med kvalitet fra deres praktik hos virksomhederne.

Undervisning i praksis motiverer eleverne

Hvis vi som undervisere på erhvervsskolerne, skal hjælpe eleverne med at se formålet og få praksisnærhed i undervisningen, skal vi lave motiverende undervisningsforløb, der skaber en synlig kobling til erhvervslivets praksis. Mange af vores elever i erhvervsskolerne har brug for at kunne se, hvordan de kan anvende det, vi underviser dem i, så de ikke kun oplever en teoretisk gennemgang af emnet i et klasselokale.

Jeg oplever ofte, at erhvervsskoleelever får en teoretisk undervisning i et praksisrelateret emne. Dette sker ofte, fordi skolerne har svært ved at skabe de gode rammer for at kunne udføre en god, praksisnær undervisning. Det er dog muligt med undervisning i kvalitetssikring, da eleverne udfører fysiske opgaver, som fortjener en kontrol af kvaliteten. Når eleverne får mere ud af og er mere motiverede til at udføre kvalitetssikring i praksis, er der ingen grund til at give dem en fiktiv teoretisk opgave.

Sammen med et hold grundforløbselever, som bygger et mindre anneks, har vi på Learnmark, afprøvet kvalitetssikring med de fysiske skemaer. Det gik fint i starten, men eleverne mistede hurtigt interessen og motivationen for at skulle udfylde papirer. De oplevede ikke den store brugbarhed, når de udfyldte skemaer bare blev lagt i en mappe, og det blev op til underviseren at gennemgå den store mængde læsestof.

Nu skal vi på Learnmark, lave forsøget igen, men denne gang, med moderne metoder. Vi ved, at eleverne har deres mobiltelefoner med sig hele tiden og undersøgelser viser, at hvis vi som undervisere giver dem et formål med mobilen, så bliver den brugt mindre til sociale medier, spil og lignende ikke skolerelaterede formål, og mere til de relevante opgaver underviseren stiller. Derfor skal det digitale kvalitetssikringssystem fra iKontrol afprøves.

Tilbud til erhvervsskolerne 

iKontrol tilbyder erhvervsskolerne licens og login, så systemet kan bruges med eleverne. I samarbejde med Videnscenteret for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri kan du som underviser også få adgang til iKontrol systemet og undervisningsmateriale i kvalitetssikring.

I løbet af 2020 vil iKontrol, i samarbejde med videnscentret tilbyde fyraftensmøder flere steder i landet. Her kan du få en kort gennemgang af systemet og en snak om implementering i undervisningen. Er du forhindret, tilbyder iKontrol også en online gennemgang af systemet. Datoerne for fyraftensmøder er endnu ikke planlagt, men de vil blive slået op på vores hjemmeside hurtigst muligt.

Information om iKontrol Kvalitetssikring

iKontrol er, efter eget udsagn, et af Danmarks førende digitale kvalitetssikringssystemer, og dagligt kommer der flere tusinde registreringer fra byggepladserne ind i systemet. I dag er den digitale værktøjskasse udvidet til at dække flere behov i den udførende fase. Med iKontrol sikres en korrekt dokumentation i forbindelse med krav i udbud og som forsikring i tilfælde af tvister. Desuden understøttes kvalitetsbudskabet i forbindelse med tilbudsgivning – det handler om at være foran konkurrenterne.

iKontrol bryster sig af, at være de udførende håndværkeres foretrukne IT-værktøj. Med fokus på at skabe en mere effektiv hverdag tilbyder iKontrol et IT-værktøj, som på flere områder såsom kvalitetssikring, opgaver/mangler, aftalesedler, drift og vedligehold, værktøjsstyring m.fl. gør det nemt at registrere og administrere hverdagens arbejde på byggepladsen. Alle registreringer kommer automatisk over i et centralstyret administrationssystem, hvor oversigtssiderne giver overblik og rapporter kan genereres med et klik.

Oversigten herunder viser de områder, hvorpå en virksomhed kan skabe en mere effektiv hverdag, som kan mærkes på bundlinjen.

Skemaerne er nu digitale og projektklargøring sker på få minutter

iKontrol har digitaliseret et bredt udvalg af proces-specifikke kvalitetssikringsskemaer, så det er muligt at komme i gang på få minutter og alt fungerer herefter digitalt. iKontrol sørger for at de løbende rapporter samt den afsluttende kvalitetsrapport kan udføres med et enkelt klik. På den måde sparer virksomhederne dyrebar tid og vi kan som håndværkere, fokusere på det, det hele handler om – nemlig håndværket.