Videnscentrets formål kan kort opridses til følgende:
Indsamle, fastholde og videreformidle viden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

De fem mål fastsat af Undervisningsministeriet:

  1. Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med digitalisering af uddannelserne
  2. Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan
  3. Bidrage til, at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  4. Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne
  5. Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde

 

Videnscenters Strategi herunder