Videnscenteret har i samarbejde med underviserer været med til at udvikler flere forskellige forløb, der også kan bruges som bonusfag eller andre valgfag. De fag kan du download herunder.

Digital pædagogisk praksis

I den her uge skal eleverne, arbejde med digital pædagogisk praksis.
kan downloades her: Digital pædagogisk praksis

 

Formålet med ugen.
Digitale medier er kommet for at bliver i vores alles hverdag, derfor skal vores elever kunne inddrage digitale redskaber som en naturlige del af dit pædagogiske arbejde. I den her uge skal eleverne arbejde med digital dannelse og netikette samt planlægning og gennemførsel af pædagogiske aktiviteter, hvor digitale medier indgår.

Innovationsforløb – valgfag og bonusfag

I den her uge kommer eleverne til at arbejde med innovation og velfærdsteknologi ud fra nogle pitches fra rigtige virksomheder. Forløbet kan hentes her: Innovationsforløb

 

Formålet med uge.

Innovation og velfærdsteknologi har været et vigtigt emne i længere tid. Derfor har vi lavet dette forløb, som også kan bruge til bonusfag og andre typer af valgfag, hvor man ønsker at dykke ned i velfærdsteknologi og innovation. Eleverne får lov at dykke ned i et produkt, som bliver pitchet fra rigtige virksomheder og skal derudfra arbejde innovativt med en udfordring. Ugen sluttes af med en fremlæggelse eller messe, hvor eleverne skal “sælge” deres idé. Denne del kan skaleres ud fra behov og tid. Det kan være den helt store fernisering, hvor virksomhederne inviteres med eller det kan være en lille 3min fremlæggelse for klassen.

Velfærdsteknologi 

I den her uge kommer eleverne til at arbejde med telemedicin og velfærdsteknologi Forløbet kan downloades her: Velfærdsteknologi

 

Formålet med uge.

Velfærdsteknologi og telemedicin er noget vores elever møder i deres kommende praksis og der bliver ikke mindre af det i fremtiden. Derfor er det vigtigt at give vores elever kompetencer og viden omkring det. i den her uge, kommer elever til at arbejde med nationale strategier og målsætninger, implementering af relevante velfærdsteknologi, i case arbejde. De kommer til at få en forsmag på hvad telemedicin er og hvordan det bruges i praksis.