Valgfrit uddannelsesspecifikt fag

Videnscenteret har i samarbejde med underviserer været med til at udvikler flere forskellige Valgfrit uddannelsesspecifikt fag. De fag kan du download herunder.

Digital pædagogisk praksis

I den her uge skal eleverne, arbejde med digital pædagogisk praksis.
kan downloades her: Digital pædagogisk praksis

Formålet med ugen.
Digitale medier er kommet for at bliver i vores alles hverdag, derfor skal vores elever kunne inddrage digitale redskaber som en naturlige del af dit pædagogiske arbejde. I den her uge skal eleverne arbejde med digital dannelse og netikette samt planlægning og gennemførsel af pædagogiske aktiviteter, hvor digitale medier indgår.

Velfærdsteknologi 

I den her uge kommer eleverne til at arbejde med telemedicin og velfærdsteknologi Forløbet kan downloades her: Velfærdsteknologi

Formålet med uge.

Velfærdsteknologi og telemedicin er noget vores elever møder i deres kommende praksis og der bliver ikke mindre af det i fremtiden. Derfor er det vigtigt at give vores elever kompetencer og viden omkring det. i den her uge, kommer elever til at arbejde med nationale strategier og målsætninger, implementering af relevante velfærdsteknologi, i case arbejde. De kommer til at få en forsmag på hvad telemedicin er og hvordan det bruges i praksis.