Skills-360

Der er udviklet et færdigt koncept - klar til brug. Som underviser har du muligheden for at kombinere færdighedstræning og brug af VR i undervisningen

Find materialet og hjemmesiden her, www.skills-360.dk

 

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op?
Livshistorie

I dette undervisningsforløb, præsenteres eleven for ægteparret Jørgen og Gitte i en visuel 360 graders film. Hermed behøver eleverne ikke læse ægteparrets livshistorie, men kan visuelt se og opleve Gitte og Jørgens dagligdag og livshistorie. Det betyder, at også den nonverbale kommunikation, kan give casen større indhold.

Uddannelsesniveau

Herefter vælger eleverne niveau (grundforløb og social- eller sundhedshjælper)

Grundforløb

Til grundforløb er der en 360 graders film hvor Jørgen har fået KOL og eleverne kan vælge at arbejde med følgende emner i forhold til Jørgen.

– Lejring i seng

– Forflytning ud af seng

– Afbrydelse af smitteveje

Social- og sundhedshjælper

Til social- og sundhedshjælper er der optaget tre forskellige 360 graders film. Jørgen har nu haft et stroke og der er stødt forskellige komplikationer til som eleverne kan arbejde med

Jørgen 3 måneder efter stroke

– Funktionsscreening

– Velfærdsteknologi

– Forflytning fra gulv

Jørgen 6 måneder efter stroke

– Øvre hygiejne

– Påklædning

Jørgen 3 år efter stroke

– Nedre hygiejne

– Rengøring badeværelse

Til de 5 360 graders film er lavet et website – www.skills-360.dk hvor eleverne kan tilgå oplæg til 10 færdighedstræningsscenarier, 360 graders film kan tilgås i 2D på websitet eller i 3D i et VR headset.

SOSU-skoler der har adgang til Xpandr-platformen, vil også kunne tilgå 360 graders optagelserne der.

Det fysiske setup, er tiltænkt at bestå af et VR-headset og en Ipad/Tablet el. en computer.

Projektgruppen har bestået af medarbejdere fra SOSU Syd og SOSU FVH.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte videnscenterkoordinator Thomas Ketel Eggersen

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere kan du kontakte

Thomas Ketel Eggersen Videnscenterkoordinator Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens teg@sosufvh.dk