Masterclass 2018

”Digitale kompetencer” hvad er det egentlig?

Hvad er det helt konkret for kompetencer til et digitalt arbejdsliv, der er relevante på SOSU-området? Og hvordan får man disse tænkt sammen med kerneopgave og faglighed? Det er nogle af de spørgsmål Søren Skaarup Ph.d., MPM, Seniorkonsulent, Business Technology & Digitalisation, vil hjælpe med at belyse.

Søren har udarbejdet en model for ”Kompetencer til et digitalt arbejdsliv i kommunerne”, som kan anvendes på alle fagområder. Modellen er blandt andet tænkt som redskab for uddannelsesinstitutionerne til at integrere det digitale/teknologiske aspekt i uddannelserne.

På modul 1 vil I blandt andet arbejde med

  • At tilpasse modellen til det, der giver mening og er relevant for SOSU-medarbejdere
  • At forankre de dele af modellen I vælger ud i faglige kontekster og mål samt at beskrive, hvordan de kan bidrage til at løse kerneopgaven
  • At drøfte, hvilke viden, metoder og redskaber I har behov for, for at kunne arbejde meningsfuldt med kompetencer til et digitalt arbejdsliv som del af jeres undervisning

Modul 2
Modul 1 munder ud i konkrete mål, der skal arbejdes med frem til en opfølgende workshop den 9. november 2018