Kontakt

Videnscentrets hovedmail er: videnscenter@sosuh.dk

Maj Britt WeidingerVidenscenterchef25 10 37 67 mbw@sosuh.dk

Lars JørgensenVelfærdsteknologisk Konsulent51 64 36 68laj@sosuh.dk

Mikkel Gram HansenVelfærdsteknologisk Konsulent25 10 37 90mgh@sosuh.dk

Griet de PlaceVelfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 41 38 07 54gdp@sosuh.dk

Er på barsel til januar 2023

Jeanne Juul JensenVelfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 28 35 91 21jej@sosuh.dk

Olena Podpletnia Jørgensen Velfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 81118789ojo@sosuh.dk

Sofie Buch Mejsner Velfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H sbm@sosuh.dk

Rikke Sprotte Klausen Koordinator, Bornholms sundheds- og sygeplejeskole rikke.klausen@bhsund.dk

Bettina TaarnbergKoordinator, Diakonisse Stiftelsen beta@diakonissen.dk

Mathias Greve LeedKoordinator, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllandmale@sosuherning.dk

Daniel Mølgaard LarsenKoordinator, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllanddml@sosuherning.dk

Casper Kjær PedersenKoordinator, SOSU NYK. F cape@sosunyk.dk

Sebastian BallingKoordinator, SOSU NYK. F seba@sosunyk.dk

Lisa Møller JacobsenKoordinator, SOSU ØstJylland lmj@sosuoj.dk

Rikke Krogsgaard Koordinator, SOSU ØstJylland rkr@sosuoj.dk

Maria MeyerKoordinator, ZBCmmey@zbc.dk

Styregruppe for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst


Styregruppen har den overordnede ledelse af Videnscentret herunder fastlæggelse af vision, mål og strategi. Styregruppen godkender handle- og aktivitetsplaner og kvalitetssikre Videnscentrets arbejde. Styregruppen godkender budget og regnskab og har ansvaret for at Videnscenterchefen gennemfører styregruppens beslutninger. (Se forretningsorden for detaljeret beskrivelse)

 

Styregruppens ansvar og opgaver

 • Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder styregruppens arbejde.
 • Styregruppen sikrer videnscenterets formelle grundlag i form af:
 • Samarbejdsaftale om videnscenter for velfærdsteknologi
 • Ansøgningsskema Videnscenter for velfærdsteknologi værtsinstitution SOSU H
 • Bevillingsbrev vedr. forlængelse af videnscenteret i perioden 2021 – 2024
 • Forretningsorden for styregruppen
 • Godkendt budget
 • Mission, vision og værdier

Formand for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

Jeppe Rosengård PoulsenDirektør, SOSU Hjrp@sosuh.dk

Næstformand for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

Pia Palnæs HansenRektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Pia.Palnaes.Hansen@bhsund.dk

Styregruppe for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

 • Anette Schmidt Laursen, Direktør, SOSU Østjylland
 • Anne Mette Vind, Direktør, SOSU FVH
 • Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør, ZBC
 • Gunna Funder Hansen, Direktør, SOSU FYN
 • Jakob From Høeg, Direktør, SOSU STV
 • Kim Petersen, Rektor, Diakonissestiftelsen
 • Lene Kvist, Direktør, SOSU Nord
 • Lisbeth Nørgaard, Direktør, SOSU Esbjerg
 • Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør, SOSU SYD
 • Mads Schmidt Haagensen Direktør, SOSU Herning
 • Maria Dyhrberg Rasmussen, Direktør, SOSU Randers
 • Steen Frederiksen. Direktør, SOSU NYK