Kontakt

Videnscentrets hovedmail er: videnscenter@sosuh.dk

Maj Britt Weidinger Videnscenterchef 25 10 37 67

Mikkel Gram Hansen Velfærdsteknologisk Konsulent 25 10 37 90

Lars Jørgensen Velfærdsteknologisk Konsulent 51 64 36 68

Jeanne Juul Jensen Velfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 28 35 91 21

Griet de Place Velfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 41 38 07 54

Käthe Ivarsson Velfærdsteknologisk Konsulent fra SOSU H 41 38 08 01

Maria Meyer Koordinator, ZBC

Bettina Taarnberg Koordinator, Diakonisse Stiftelsen

Mathias Greve Leed Koordinator, SOSU Herning

Daniel Mølgaard Larsen Koordinator, SOSU Herning

Casper Kjær Pedersen Koordinator, SOSU NYK. F

Sebastian Balling Koordinator, SOSU NYK. F

Rikke Sprotte Klausen Koordinator, Bornholms sundheds- og sygeplejeskole

Styregruppe for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst


Styregruppen har den overordnede ledelse af Videnscentret herunder fastlæggelse af vision, mål og strategi. Styregruppen godkender handle- og aktivitetsplaner og kvalitetssikre Videnscentrets arbejde. Styregruppen godkender budget og regnskab og har ansvaret for at Videnscenterchefen gennemfører styregruppens beslutninger. (Se forretningsorden for detaljeret beskrivelse)

 

Styregruppens ansvar og opgaver

 • Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder styregruppens arbejde.
 • Styregruppen sikrer videnscenterets formelle grundlag i form af:
 • Samarbejdsaftale om videnscenter for velfærdsteknologi
 • Ansøgningsskema Videnscenter for velfærdsteknologi værtsinstitution SOSU H
 • Bevillingsbrev vedr. forlængelse af videnscenteret i perioden 2021 – 2024
 • Forretningsorden for styregruppen
 • Godkendt budget
 • Mission, vision og værdier

Formand for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

Jeppe Rosengård Poulsen Direktør, SOSU H

Næstformand for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

Pia Palnæs Hansen Rektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Styregruppe for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

 • Anette Schmidt Laursen, Direktør, SOSU Østjylland
 • Anne Mette Vind, Direktør, SOSU FVH
 • Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør, ZBC
 • Gunna Funder Hansen, Direktør, SOSU FYN
 • Jakob From Høeg, Direktør, SOSU STV
 • Kim Petersen, Rektor, Diakonissestiftelsen
 • Lene Kvist, Direktør, SOSU Nord
 • Lisbeth Nørgaard, Direktør, SOSU Esbjerg
 • Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør, SOSU SYD
 • Mads Schmidt Haagensen Direktør, SOSU Herning
 • Maria Dyhrberg Rasmussen, Direktør, SOSU Randers
 • Steen Frederiksen. Direktør, SOSU NYK