Inspirationsmateriale

Her kan du finde inspirationsmateriale til din undervisning

Skærmbesøg via tablets
Der er mange forskellige undervisningssituationer, hvor det giver mening at bruge telemedicinske skærmopkald med eleverne. Læs mere i dokumentet her: Skærmbesøg

Ny vurderingsplatform
Guiden65 er en ny platform, der giver pårørende og ældre hjælp til selvhjælp. Her er det brugerne, der vurderer og rater de forskellige hjælpemidler. Læs mere i Guiden65 pressemeddelelse

Innovationsuge i samarbejde med SOSU H

Til opgaven deltog seks producenter/virksomheder og 70 SSA-elever. Producenterne havde udarbejdet en case, som de præsenterede for eleverne. Eleverne blev opdelt i hold efter interesse for produkterne og havde en uge til at arbejde innovativt på casen. Derefter præsenterede eleverne casen for producenterne, der gav feedback til eleverne.

I arbejdet med casene er der indlagt forskellige øvelser og aktiviteter, der skal styrke samarbejdet mellem eleverne.

Både elever og virksomheder havde udbytte af innovationsugen.

Kirstine, elev, SSA : ” Vi skal lære at arbejde innovativt fordi, når vi er ude i praksis, er det ikke altid, de har nogle smarte hjælpemidler, og så skal man tit være kreativ i en fart for at kunne hjælpe borgeren”

Pia, elev, SSA: “Det var mere motiverende at vælge produktet selv for at kunne være mere kreativ. Det giver et større engagement, da der sidder nogen og forventer noget i sidste ende”.

Herunder kan I hente de forskellige dokumenter fra ugen:

 

Brobygning for 4. klasse

Læs om det unikke tilbud til elever på grundskolernes 4. klassetrin

Brobygning for 4. klasse

 

Du kan se vores inspirations- og instruktionsvideoer til nogle af de ting, vi også har i Videnscentret