Inspirationsmateriale

Her kan du finde inspirationsmateriale til din undervisning

Skærmbesøg via tablets
Der er mange forskellige undervisningssituationer, hvor det giver mening at bruge telemedicinske skærmopkald med eleverne. Læs mere i dokumentet her: Skærmbesøg

Ny vurderingsplatform
Guiden65 er en ny platform, der giver pårørende og ældre hjælp til selvhjælp. Det er her brugerne, der vurderer og rate de forskellige hjælpemidler. Læs mere i Guiden65 pressemeddelelse

Innovationsuge i samarbejde med SOSU H

Til opgaven deltog seks producenter/virksomheder og 70 SSA-elever. Producenterne havde udarbejdet en case, som de præsenterede for eleverne. Eleverne blev opdelt i hold efter interesse for produkterne og havde en uge til at arbejde innovativt på casen. Derefter præsenterede eleverne casen for producenterne, der gav feedback til eleverne.

Imellem arbejdet med casene, er der indlagt forskellige øveler og aktiviteter, der skal styrke samarbejdet mellem eleverne.

Både elever og virksomheder havde udbytte af innovationsugen.

Kirstine, elev SSA : ” Vi skal lære at arbejde innovativt fordi, når vi er ude i praksis, er det ikke altid, de har nogle smarte hjælpemidler, og så skal man tit være kreativ i en fart for at kunne hjælpe borgeren”

Pia, elev SSA: “Det var mere motiverende at vælge produktet selv, for at kunne være mere kreativ. Det giver et større engagement, da der sidder nogen og forventer noget i sidste ende”.

Herunder kan I hente de forskellige dokumenter fra ugen

 

Brobygning for 4. klasse

Læs om det unikke tilbud til elever på grundskolernes 4. klassetrin

Brobygning for 4. klasse

 

Du kan se vores inspirations- og instruktionsvideoer til nogle af de ting, vi også har i Videnscentret