Innovation og samarbejde

Vi har en række innovationssamarbejder med bl.a. skoler og producenter. Du kan læse mere om det her - og hvis du/I er interesseret i et samarbejde, så skriv til os: videnscenter@sosuh.dk

Ny vurderingsplatform 
Guiden65 er en ny platform, der giver pårørende og ældre hjælp til selvhjælp. Her er det brugerne, der vurderer og rater de forskellige hjælpemidler. Eleverne har mulighed for selv at vurdere og at læse vurderinger af hjælpemidler, der bruges af borgerne. På denne måde kan eleverne tage den innovative hat på og overveje, om hjælpemidlerne kunne være anderledes og dermed være en større hjælp

Læs mere i Guiden65 pressemeddelelse

Innovationsuge med 10. klasse på UCN i Brøndby
Projektet er bygget op omkring “Løven Hule” modellen i forhold til at “sælge” sin ide til et dommerpanel.

Selve innovationsforløbet:
Den første dag mødte eleverne fra UCN i Brøndby på SOSU H i Skelbækgade til et kort oplæg omkring selve projektet, velfærdsteknologi og Videnscentret. Dernæst et Popup besøg i Videnscentret, hvor eleverne valgte teknologier ud, som de ville arbejde videre med ud fra en innovativ synsvinkel.
Torsdag deltog de i Videnscentret store messe, hvor de havde lejlighed til at tale med nogle af producenterne.
Fredag var Videnscentret dommere, sammen med en underviser og rektor på UCN, til Løvens Hule fremlæggelsen. Eleverne havde i ugens løb arbejdet fokuseret med deres produkter og alle fremviste meget flotte og gennemarbejdede forslag. Der blev fundet en vinder og uddelt præmiebevis

Claus, der var lærer på projektet, gav os følgende tilbagemelding:

 • Ugen som helhed har været en god, anderledes og inspirerende uge for mig som lærer
 • Forberedelserne med Lars/SOSU H har været særdeles brugbare for mig som lærer – emnet var nyt for mig
 • Det at eleverne både var på UCN og i Skelbækgade var bestemt fint – så lærer de kulturen
  på en anden ungdoms institution at kende
 • Fredagens ”LØVENS HULE” var ugens højdepunkt – en kanon afslutning på en god og
  udbytterig uge for både elever og lærere
 • Jeg håber bestemt, at jeg får mulighed for at deltage i et arrangement som dette næste
  skoleår

Claus Jochumsen

Innovationsuge i samarbejde med SOSU H

Til opgaven deltog seks producenter/virksomheder og 70 SSA-elever. Producenterne havde udarbejdet en case, som de præsenterede for eleverne. Eleverne blev opdelt i hold efter interesse for produkterne og havde en uge til at arbejde innovativt på casen. Derefter præsenterede eleverne casen for producenterne, der gav feedback til eleverne. I arbejdet med casene er der indlagt forskellige øvelser og aktiviteter, der skal styrke samarbejdet mellem eleverne.

Både elever og virksomheder havde udbytte af innovationsugen. Vi fik et par tilbagemeldinger fra elever:

Kirstine, elev, SSA : ” Vi skal lære at arbejde innovativt fordi, når vi er ude i praksis, er det ikke altid, de har nogle smarte hjælpemidler, og så skal man tit være kreativ i en fart for at kunne hjælpe borgeren”

Pia, elev, SSA: “Det var mere motiverende at vælge produktet selv for at kunne være mere kreativ. Det giver et større engagement, da der sidder nogen og forventer noget i sidste ende”.

Her kan I hente de forskellige dokumenter fra ugen

 

Brobygning for 4. klasse

Læs om det unikke tilbud til elever på grundskolernes 4. klassetrin

Brobygning for 4. klasse

 

Du kan se vores inspirations- og instruktionsvideoer til nogle af de ting, vi også har i Videnscentret