Hvad tilbyder Videnscentret til SOSU Skolerne

Inspiration til undervisningen, booking af materialer, kurser og Popup-centre. Kig i vores materiale- eller appkatalog eller se rundvisning i vores praksis Labs. Man skal være tilknyttet en SOSU-skole for at booke vores udstyr

Film, videoer og Podcasts

Vi har udarbejdet en række Flipped Classroom primært indenfor naturfag – og Instruktionsvideoer til vores teknologier, til VR og Apps samt til andre programmer og områder – som kan bruges til forberedelse til undervisningen – samt 360 graders film til VR.

Afspejlinger af Livet Podcastserien “Afspejlinger af Livet” sætter fokus på mennesker, som enten selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet svært. Podcasten giver en god baggrund til at tage en dialog med eleverne om det at leve et anderledes liv

Instruktionssider

Vi har udarbejdet instruktionssider og installationsguides i pdf, blandt andet til VR og apps. Klik på linket til instruktionssiderne 

PopUp konceptet

Som Videnscenter er vi forpligtet til at formidle viden om velfærdsteknologi til hele Østdanmark. Vi har derfor udviklet en række tilbud indenfor opkvalificering af undervisere og PopUp-videnscentre for undervisere og elever. Vi besøger som udgangspunkt vores samarbejdsskoler 4 gange om året med et PopUp Center

Konceptet for PopUp-centrene er udviklet med henblik på, at både elever og undervisere får mulighed for komme tæt på teknologierne. Vi stiller op med nogle af de teknologier, vi har og indgår i en dialog om, hvordan teknologierne implementeres i undervisningen og bruges i praksis. Det er muligt at vælge forskellige temaer, så det er tilpasset de emner, der arbejdes med på det tidspunkt.

Videnscentrets PopUp-koncept er udarbejdet med henblik på at opkvalificere underviserne til selv at låne teknologierne til undervisning efterfølgende.  Vi kan stille PopUp Centret op i et klasselokale til et specifikt hold eller et sted på skolen, hvor der er mulighed for at mange elever og undervisere kommer forbi. Der skal som minimum være 30 elever og 1-2 undervisere

PopUp i Skelbækgade

Udlån af teknologier og hjælpemidler

For booking af materiale og Praksis Labs – send en mail til: videnscenter@sosuh.dk 

Vores materialekatalog opdateres løbende. Materialekataloget giver et overblik over, hvilke materialer Videnscentret har. Ud for hver teknologi ligger der en QR-kode, hvor man kan finde information om produktet. Vi har så vidt muligt tilknyttet undervisningsforløb og inspiration til teknologierne. Teknologierne kan bookes til undervisningsbrug. Enkelte dele kan ikke bookes – eksempelvis loftlift og psykiatriseng, men det er muligt at komme til SOSU H og bruge teknologierne. Det er ligeledes muligt at booke Praksis Labs

Få en oversigt over det udstyr, som Videnscentret råder over – på siden her: Udstyrs-katalog og App-katalog 

Booking af Praksis Labs

Det er muligt at booke Praksis Labs på SOSU H’s skoleafdelinger. Der er både sengestuer, Snoezelrum, PAU rum og mange flere. Klik på linket herunder og få en rundvisning i et af vores Praksis Labs

Sengestue

Kurser

Kurser for undervisere om halvårets tema består af praktisk træning i at bruge lærings-og velfærdsteknologi. Her holder vi fokus på pædagogiske, didaktiske og metodiske kompetencer i forhold til undervisning i og om velfærdsteknologi: Kursustilbud til undervisere

Kursus

Innovation og samarbejde

Vi har efterhånden udarbejdet et koncept for innovationsprojekter – og samarbejde med skoler og producenter, som I kan lade jer inspirere af. Kontakt os endelig, hvis I er interesseret i et samarbejde

Samarbejde