Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

En kort opgave, hvor eleverne lærer om, hvad VR - Virtual Reality - kan gøre for borgeren. Digitalkultur, digitale medier, velfærdsteknologi, livskvalitet

Beskrivelse

VR lader dig komme ind i en anden verden, som føles utrolig virkelig. Vi kan altså flytte mennesker fra den virkelige verden, til et sted eller en situation vi ønsker. Synet og hørelsen snydes til at tro, at du er et helt andet sted. VR er en måde at inddrage flere sanser og hele kroppen i undervisningen.
Programmet er en installationsguide til VR

Læringsmål

  • 1. Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.
  • Avanceret: 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Ekspert 6. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.