Velfærdsteknologisk Vurdering, GUIDEN65, SSH

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal afprøve velfærdsteknologi og derefter vurdere det på GUIDEN65 hjemmeside, herefter udfører de en mini-VTV set fra borgerens synspunkt. Hjælpemidler, introduktion, innovation, brugervenlighed, anmeldelse

Dette forløb er blevet downloadet af 6 brugere.

Læringsmål

  • Kompetencemål 4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.
  • 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en velfærdsteknologi. De afprøver teknologien for at få forståelse for, hvordan den virker, og hvilke målgrupper den ville være relevant for. Dernæst foretager eleverne en VTV på GUIDEN65s hjemmeside, samt reflekterer over GUIDEN65 som hjælp og støtte til borgerne, pårørende og sundhedsfaglig personale

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.