Velfærdsteknologisk Vurdering, GUIDEN65, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal afprøve velfærdsteknologi og derefter vurdere det på GUIDEN65 hjemmeside, herefter udfører de en mini-VTV set fra borgerens synspunkt. Hjælpemidler, introduktion, innovation, brugervenlighed, anmeldelse

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation
  • 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en velfærdsteknologi. De afprøver teknologien for at få forståelse for, hvordan den virker, og hvilke målgrupper den ville være relevant for. Dernæst foretager eleverne en VTV på GUIDEN65s hjemmeside, samt reflekterer over GUIDEN65 som hjælp og støtte til borgerne, pårørende og sundhedsfaglig personale

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.