Velfærdsteknologisk Vurdering, GUIDEN65, PAU

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal afprøve velfærdsteknologi og derefter vurdere det på GUIDEN65 hjemmeside, herefter udfører de en mini-VTV set fra borgerens synspunkt. Hjælpemidler, introduktion, innovation, brugervenlighed, anmeldelse

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere.

Læringsmål

  • Digital Kultur 6. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Arbejdsmiljø og ergonomi 2. Eleven kan selvstændigt planlægge at arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en velfærdsteknologi. De afprøver teknologien for at få forståelse for, hvordan den virker, og hvilke målgrupper den ville være relevant for. Dernæst foretager eleverne en VTV på GUIDEN65s hjemmeside, samt reflekterer over GUIDEN65 som hjælp og støtte til borgerne, pårørende og sundhedsfaglig personale

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.