Velfærdsteknologisk Vurdering, GUIDEN65, GF2 PAU

Målgruppe

EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 00 minutter

Fagområde

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal afprøve velfærdsteknologi og derefter vurdere det på GUIDEN65 hjemmeside, herefter udfører de en mini-VTV set fra borgerens synspunkt. Hjælpemidler, introduktion, innovation, brugervenlighed, anmeldelse

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 5. Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
  • Kompetencemål 6. Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling
  • Færdighedsmål 12. Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation.
  • Vidensmål 13. Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen.
  • Vidensmål 14. Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en velfærdsteknologi. De afprøver teknologien for at få forståelse for, hvordan den virker, og hvilke målgrupper den ville være relevant for. Dernæst foretager eleverne en VTV på GUIDEN65 hjemmeside, samt reflekterer over GUIDEN65 som hjælp og støtte til borgerne, pårørende og sundhedsfaglig personale

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.