Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

120 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Målet med denne uge er, at få skabt et fundament hvorfra eleverne med sikkerhed og kritisk sans vil have større fokus på, hvor og hvordan velfærdsteknologi bliver brugt i praksis. Denne viden vil hjælpe eleverne i deres praktik på hovedforløbet og som professionelle brugere og formidlere.

Beskrivelse

Eleverne får kendskab til analysemodellen VTV, som giver eleverne et redskab til at forstå og analysere brugen af velfærdsteknologi.
Et overordnet succeskriterier for ugen vil være at eleverne har:
– Fået ny/større viden om velfærdsteknologi
– Kan analyse et velfærdsteknologisk produkt ud fra en VTV
– Har fået en bred forståelse for, hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der findes på markedet.
– Har afprøvet flere velfærds-teknologiske hjælpemidler, og derved har fået en større sikkerhed i brugen af disse.

Læringsmål

  • Kompetencemål 4: Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark.
  • Vidensmål 10: Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.
  • Færdighedsmål 1: Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.
  • Færdighedsmål 3: Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.
  • Naturfag E, mål 4: Kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.
  • Dansk D – kommunikation, mål 3: Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.
  • Dansk D – kommunikation, mål 5: Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund.
  • Engelsk E – kommunikation, mål 9: Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

Materialet er blevet downloadet af 34 brugere.