Målgruppe

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Opgaven handler om de velfærdsteknologiske mål på EUX. En god simuleringsopgave, der åbner op for refleksion og læring på baggrund af en given situation. Simulering, simulation, rollespil, digital kultur, digitale Danmark

Beskrivelse

Simulering giver en anden indlevelse end et normalt rollespil, hvis det udføres korrekt. Debriefingen er også et unikt værktøj til at skabe refleksion over egen læring og handlinger. Denne opgave kan have forskelligt fokus afhængig af, hvilke mål underviseren ønsker at fokusere på. Det er en af styrkerne ved simulation, at det samme scenarie kan have mange forskellige mål og dermed også meget forskelligt læringsudbytte. Denne opgave kan kombineres med både mål i dansk og erhvervsfag, da det indeholder en del kommunikation.

Læringsmål

  • Kompetencemål 4: Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark
  • Vidensmål 10: Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler
  • Færdighedsmål 1: Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi

Materialet er blevet downloadet af 14 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.