Implementeringsopgave til instruktionsfilm, SSA

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

8 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Ud fra Videnscentrets instruktionsvideoer skal eleven arbejde selvstændigt eller i grupper med implementering af velfærdsteknologi. Opgaven passer til alle niveauer fra GF2 og op. Innovation, hjælpemidler, digitale gadgets

Dette forløb er blevet downloadet af 4 brugere

Læringsmål

  • 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation
  • 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelse

Beskrivelse

Opgaven tager 1-2 dage afhængig af, hvor store krav, der er til deres produkt. Eleverne kan godt arbejde selvstændigt eller i grupper med denne opgave. De skal gerne afprøve teknologier, hvis det er muligt, men det er dog ikke et krav til opgaven, da funktionaliteten gerne skulle skinne igennem i videoen. Fokus skal være på implementering og borgerperspektivet

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.