Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave der guider eleverne igennem begrebet telemedicin, samt får dem til at reflektere over, hvor og hvordan det kan bruges i praksis og af hvem. Velfærd, velfærdsteknologi, skærmbesøg, pilleautomat, rehabilitering

Beskrivelse

Opgaverne kan bruges alene, men virker dog bedst med den aktuelle teknologi i hånden. Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer sundhedsydelser, der understøttes digitalt. Det betyder, at borgeren og den sundhedsfaglige er uafhængige af et fysisk møde. Borgeren indsender oplysninger om egen tilstand. Dette kan fx ske via måleresultater, svar på forskellige spørgsmål, billeder eller videosamtaler. Den sundhedsfaglige får derved mulighed for at følge, behandle og rådgive borgeren om sygdomme, mens borgeren er i eget hjem.

Læringsmål

  • Eleven kender sundhedsteknologi herunder telemedicin og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten medvirker ved implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen.
  • Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og instruerer borgere, pårørende og kolleger i forhold til anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke målgrupper.

Materialet er blevet downloadet af 28 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.